Location: PHPKode > projects > AppServ > phpMyAdmin-tis620/lang/ukrainian-utf-8.inc.php
<?php
/* $Id: ukrainian-utf-8.inc.php 10430 2007-06-10 19:28:56Z lem9 $ */

$charset = 'utf-8';
$allow_recoding = TRUE;
$text_dir = 'ltr';
$number_thousands_separator = ',';
$number_decimal_separator = '.';
// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
//$byteUnits = array('Байт', 'кБ', 'МБ', 'ГБ');
$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');

$day_of_week = array('Нд', 'Пн', 'Вт', 'Ср', 'Чт', 'Пт', 'Сб');
$month = array('Січ', 'Лют', 'Бер', 'Квт', 'Трв', 'Чрв', 'Лип', 'Сер', 'Вер', 'Жов', 'Лис', 'Гру');
// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
// variable below
$datefmt = '%B %d %Y р., %H:%M';

$timespanfmt = '%s днів, %s годин, %s хвилин і %s секунд';

$strAbortedClients = 'Перервано';
$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin спробував з\'єднатися з MySQL сервером, але сервер не дозволив під\'єднання. Прошу перевірити значення host, username та password у файлі config.inc.php та впевнитися, що вони відповідають даним отриманим Вами від адміністратора MySQL сервера.';
$strAccessDenied = 'Доступ заборонено';
$strAction = 'Дія';
$strAddDeleteColumn = 'Додати/забрати колонку критерію';
$strAddDeleteRow = 'Додати/забрати рядок критерію';
$strAddIntoComments = 'Додати коментар';
$strAddNewField = 'Додати нове поле';
$strAddPrivilegesOnDb = 'Додати права для цієї бази даних';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Додати права для цієї таблиці';
$strAddSearchConditions = 'Додати умови пошуку (тіло для умови "where"):';
$strAddToIndex = 'Додати до індексу&nbsp;%s&nbsp;колоноку(и)';
$strAddUserMessage = 'Було додано нового користувача.';
$strAddUser = 'Додати нового користувача';
$strAdministration = 'Адміністратор';
$strAffectedRows = 'Задіяні рядки:';
$strAfterInsertBack = 'Повернутись';
$strAfterInsertNewInsert = 'Вставити новий запис';
$strAfter = 'Після %s';
$strAllTableSameWidth = 'показувати всі таблиці однакової ширини?';
$strAll = 'Все';
$strAlterOrderBy = 'Змінити порядок таблиці';
$strAnalyzeTable = 'Аналіз таблиці';
$strAnd = 'І';
$strAnIndex = 'Було додано індекс для %s';
$strAnyHost = 'Довільний хост';
$strAnyUser = 'Довільний користувач';
$strAny = 'Довільний';
$strAPrimaryKey = 'Було додано первинний ключ до %s';
$strArabic = 'Арабське';
$strArmenian = 'Вірменське';
$strAscending = 'Зростаючий';
$strAtBeginningOfTable = 'На початку таблиці';
$strAtEndOfTable = 'У кінці таблиці';
$strAttr = 'Атрибути';
$strAutodetect = 'Автовизначення';
$strAutomaticLayout = 'Автоматичний layout';

$strBack = 'Назад';
$strBaltic = 'Балтійське';
$strBeginCut = 'BEGIN CUT';
$strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
$strBinaryDoNotEdit = ' Двійкові дані - не редагуються ';
$strBinary = ' Двійковий ';
$strBookmarkDeleted = 'Закладку було видалено.';
$strBookmarkLabel = 'Мітка';
$strBookmarkQuery = 'Закладка на SQL-запит';
$strBookmarkThis = 'Закладка на даний SQL-запит';
$strBookmarkView = 'Лише перегляд';
$strBrowse = 'Переглянути';
$strBulgarian = 'Болгарське';
$strBzError = 'phpMyAdmin не може скомпресувати dump через пошкоджене Bz2 доповнення у цій версії PHP. Наполегливо рекомендуєм встановити у конфіґураційному файлі Вашого phpMyAdmin директиву <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> на <code>FALSE</code>. Якщо Ви хочете використовувати можливості Bz2 компресування, Вам необхідно поновити версію PHP. Див. детальніше у повідомленнях про помилки %s.';
$strBzip = 'запакувати в "bzip"';

$strCannotLogin = 'Не можу зареєструватися на MySQL сервері';
$strCantLoadRecodeIconv = 'Не можу завантажити iconv чи recode extension необхідні для зміни charset-у, сконфігуруйте php так, щоб можна було використовувати ці extensions, або забороніть зміну charset-у у phpMyAdmin.';
$strCantLoad = 'не можу завантажити %s,<br />прошу перевірити конфігурацію PHP.';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Неможливо перейменувати індекс в PRIMARY!';
$strCantUseRecodeIconv = 'Не можу використати ні/або iconv, ні/або libiconv, ні/або функцію recode_string поки буде завантажено extension reports. Перевірте Вашу php конфігурацію.';
$strCardinality = 'Кількість елементів';
$strCaseInsensitive = 'case-insensitive';
$strCaseSensitive = 'case-sensitive';
$strCentralEuropean = 'СхідноЄвропейське';
$strChangeCopyModeCopy = '... залишити старого.';
$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... знищити старого з таблиці користувачів та перевантажити права після того.';
$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... знищити старого з таблиці користувачів.';
$strChangeCopyModeRevoke = ' ... анулювати всі активні права старого користувача, знищивши його після того.';
$strChangeCopyMode = 'Створити нового користувача з такими ж правами і ...';
$strChangeCopyUser = 'Змінити реєстраційні дані / Копіювати користувача';
$strChangeDisplay = 'Виберіть поля для відображення';
$strChangePassword = 'Змінити пароль';
$strChange = 'Змінити';
$strCharsetOfFile = 'Кодування файлу:';
$strCharsetsAndCollations = 'Набори символів та схеми';
$strCharsets = 'Кодування';
$strCharset = 'Набір символів';
$strCheckAll = 'Відмітити все';
$strCheckPrivsLong = 'Перевірити права для бази даних &quot;%s&quot;.';
$strCheckPrivs = 'Перевірити права';
$strCheckTable = 'Перевірити таблицю';
$strChoosePage = 'Прошу вибрати сторінку для редагування';
$strColComFeat = 'Показувати коментарі стовпців';
$strCollation = 'Порівняння';
$strColumnNames = 'Назви колонок';
$strColumnPrivileges = 'Права, які стосуються колонок таблиці';
$strCommand = 'Команда';
$strComments = 'Коментарі';
$strCompleteInserts = 'Повна вставка';
$strCompression = 'Стискання';
$strConfigFileError = 'phpMyAdmin не може прочитати конфігураційний файл <br />Це може статися у тому випадку, коли php натрапить на синтаксичну помилку (parse error) у ньому, або не може знайти самого файлу.<br />Завантажте конфігураційний файл безпосередньо за допомогою посилання поданого нижче і прочитайте отримані повідомлення про помилки (php error messages). Найчастіше десь у файлі просто бракує лапок чи двокрапки. <br />Якщо Ви отримаєте порожню сторінку, - значить все в порядку.';
$strConfigureTableCoord = 'Прошу сконфіґурувати координати таблиці %s';
$strConnections = 'З\'єднань';
$strCookiesRequired = 'З цього моменту Cookies повинні бути дозволені.';
$strCopyTableOK = 'Таблицю %s було скопійовано в %s.';
$strCopyTableSameNames = 'Не можу скопіювати таблицю саму в себе!';
$strCopyTable = 'Скопіювати таблицю в (база даних<b>.</b>таблиця):';
$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin не може припинити процес %s. Він вже напевно був зупинений.';
$strCreateIndexTopic = 'Створити новий індекс';
$strCreateIndex = 'Створити індекс на&nbsp;%s&nbsp;колонках';
$strCreateNewDatabase = 'Створити нову БД';
$strCreateNewTable = 'Створити нову таблицю в БД %s';
$strCreatePage = 'Створити нову сторінку';
$strCreatePdfFeat = 'Створити PDF-файл';
$strCreate = 'Створити';
$strCriteria = 'Критерій';
$strCroatian = 'Кроатське';
$strCSVOptions = 'CSV опції';
$strCyrillic = 'Кириличне';
$strCzech = 'Чеське';

$strDanish = 'Данське';
$strDatabaseExportOptions = 'Налаштування експорту бази даних';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Базу даних %s знищено.';
$strDatabasesDropped = '%s баз(а\и) даних успішно знищено.';
$strDatabasesStatsDisable = 'Заборонити статистику';
$strDatabasesStatsEnable = 'Дозволити статистику';
$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Примітка: Активізація збору статистики бази даних може спричинити значний трафік між веб сервером та базою даних MySQL.';
$strDatabasesStats = 'Статистика баз даних';
$strDatabases = 'Бази Даних';
$strDatabase = 'БД';
$strDataDict = 'Словник даних';
$strDataOnly = 'Лише дані';
$strData = 'Дані';
$strDBComment = 'Коментар бази даних: ';
$strDbPrivileges = 'Права, які стосуються бази даних';
$strDbSpecific = 'специфічний для бази даних';
$strDefaultValueHelp = 'Для значень за замовчуванням, введіть лише значення, без використання зворотніх слешів чи лапок, у такому форматі: a';
$strDefault = 'По замовчуванню';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Це кращий спосіб, проте перезавантаження прав може потривати певний час.';
$strDeleteAndFlush = 'Усунути користувачів і перезавантажити права після цього.';
$strDeletedRows = 'Видалено наступні рядки:';
$strDeleted = 'Рядок видалено';
$strDelete = 'Видалити';
$strDeleting = 'Усунути %s';
$strDelOld = 'Ця сторінка має посилання на таблицю, якої вже немає. Бажаєте видалити ці посилання?';
$strDescending = 'Спадаючий';
$strDescription = 'Опис';
$strDictionary = 'словник';
$strDisabled = 'заблоковано';
$strDisplayFeat = 'Показати можливості';
$strDisplayOrder = 'Порядок перегляду:';
$strDisplayPDF = 'Показати PDF схему';
$strDoAQuery = 'Виконати "запит згідно прикладу" (символ підставновки: "%")';
$strDocu = 'Документація';
$strDoYouReally = 'Ви насправді хочете ';
$strDropUsersDb = 'Усунути бази даних, які мають такі ж назви як імена користувачів.';
$strDrop = 'Знищити';
$strDumpingData = 'Дамп даних таблиці';
$strDumpSaved = 'Dump збережено у файл %s.';
$strDumpXRows = 'Зґенерувати дамп %s рядків починаючи з %s -го.';
$strDynamic = 'динамічний';

$strEditPDFPages = 'Редагувати PDF Сторінки';
$strEditPrivileges = 'Редагування привілеїв';
$strEdit = 'Редагувати';
$strEffective = 'Ефективність';
$strEmptyResultSet = 'MySQL повернула пустий результат (тобто нуль рядків).';
$strEmpty = 'Очистити';
$strEnabled = 'дозволено';
$strEndCut = 'END CUT';
$strEndRaw = 'END RAW';
$strEnd = 'Кінець';
$strEnglishPrivileges = ' Зауваження: привілеї MySQL задаються по-англійськи ';
$strEnglish = 'Англійське';
$strError = 'Помилка';
$strEstonian = 'Естонське';
$strExcelOptions = 'налаштування Excel';
$strExecuteBookmarked = 'Виконати збережений запит';
$strExplain = 'Тлумачити SQL';
$strExport = 'Експорт';
$strExtendedInserts = 'Розширена вставка';
$strExtra = 'Додатково';

$strFailedAttempts = 'Невдалих спроб';
$strFieldHasBeenDropped = 'Поле %s було видалено';
$strFieldsEmpty = ' Порожній перелік полів! ';
$strFieldsEnclosedBy = 'Поля взято в';
$strFieldsEscapedBy = 'Поля екрануються';
$strFieldsTerminatedBy = 'Поля розділені';
$strFields = 'Поля';
$strField = 'Поле';
$strFileAlreadyExists = 'Файл %s існує на сервері, прошу змінити назву файлу, або відмітити опцію заміни існуючих файлів.';
$strFileCouldNotBeRead = 'Неможливо прочитати файл';
$strFileNameTemplateRemember = 'запам\'ятати шаблон';
$strFileNameTemplate = 'Шаблон назви файлу';
$strFixed = 'фіксований';
$strFlushPrivilegesNote = 'Примітка: phpMyAdmin отримує права користувачів безпосередньо з таблиці прав MySQL. Зміст цієї таблиці може відрізнятися від прав, які використовуються сервером, якщо в цю таблицю вносилися зміни вручну. У цьому випадку Вам необхідно %sперезавантажити права%s перед продовженням.';
$strFlushTable = 'Очистити кеш таблиці ("FLUSH")';
$strFormat = 'Формат';
$strFormEmpty = 'Не задано значення для форми!';
$strFullText = 'Повні тексти';
$strFunction = 'Функція';

$strGenBy = 'Згенеровано';
$strGeneralRelationFeat = 'Загальні можливості';
$strGenTime = 'Час створення';
$strGerman = 'Німецьке';
$strGlobalPrivileges = 'Глобальні права';
$strGlobalValue = 'Загальне значення';
$strGlobal = 'глобальний';
$strGo = 'Вперед';
$strGrantOption = 'Grant';
$strGreek = 'Грецьке';
$strGzip = 'запакувати в "gzip"';

$strHasBeenAltered = 'була змінена.';
$strHasBeenCreated = 'була створена.';
$strHaveToShow = 'Необхідно вибрати принаймі один Стовпчик для показу';
$strHebrew = 'Іврит';
$strHomepageOfficial = 'Офіційна сторінка phpMyAdmin';
$strHome = 'На початок';
$strHostEmpty = 'Порожнє ім\'я хоста!';
$strHost = 'Хост';
$strHungarian = 'Мадярське';

$strId = 'ID';
$strIdxFulltext = 'ПовнТекст';
$strIgnore = 'Ігноруровати';
$strImportFiles = 'Імпорт файлів';
$strIndexes = 'Індекси';
$strIndexHasBeenDropped = 'Індекс %s було знищено';
$strIndexName = 'Назва індекса&nbsp;:';
$strIndexType = 'Тип індекса&nbsp;:';
$strIndex = 'Індекс';
$strInnodbStat = 'Статус InnoDB';
$strInsecureMySQL = 'Ваш файл конфіґурації містить параметри (root без паролю) які відповідають привілейованому користувачу MySQL. Ваш MySQL сервер у цьому випадку відкритий для вторгнення і тому Вам обов\'язково слід виправити цю прогалину у безпеці.';
$strInsertAsNewRow = 'Вставити як новий рядок';
$strInsertedRowId = 'Вставлено рядок id:';
$strInsertedRows = 'Додані рядки:';
$strInsert = 'Вставити';
$strInUse = 'використовується';

$strJapanese = 'Японське';
$strJumpToDB = 'Перейти до бази даних &quot;%s&quot;.';
$strJustDeleteDescr = '&quot;Усунуті&quot; користувачі все ще матимуть доступ до сервера до тих пір, поки не будуть перезавантажені права.';
$strJustDelete = 'Щойно усунуто користувачів з таблиці прав.';

$strKeepPass = 'Не змінювати пароль';
$strKeyname = 'Ім\'я ключа';
$strKill = 'Вбити';
$strKorean = 'Корейське';

$strLandscape = 'Landscape';
$strLaTeX = 'LaTeX';
$strLaTeXOptions = 'опції LaTeX';
$strLengthSet = 'Довжини/Значення*';
$strLimitNumRows = 'записів на сторінці';
$strLinesTerminatedBy = 'Рядки розділено';
$strLinkNotFound = 'Лінк не знайдено';
$strLinksTo = 'Лінки до';
$strLithuanian = 'Литовське';
$strLocalhost = 'Локальний';
$strLocationTextfile = 'вкажіть розташування текстового файлу';
$strLoginInformation = 'Вхідна інформація (Login)';
$strLogin = 'Вхід в систему';
$strLogout = 'Вийти з системи';
$strLogPassword = 'Пароль:';
$strLogUsername = 'Ім\'я користувача:';

$strMIME_available_mime = 'Доступні MIME-types';
$strMIME_available_transform = 'Доступні перетворення';
$strMIME_description = 'Опис';
$strMIME_MIMEtype = 'MIME-type';
$strMIME_nodescription = 'Немає опису для цього перетворення.<br />Прошу питатися автора, що робить %s.';
$strMIME_transformation_note = 'Щоб отримати список можливих опцій і їх MIME-type перетворень, натисніть %sописи перетворень%s';
$strMIME_transformation_options_note = 'Прошу вписати значення опцій перетворення у такому форматі: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />Якщо необхідно подати зворотній слеш ("\") чи поодинокі лапки ("\'") у цих значеннях, поставте перед ними додатковий зворотній слеш (наприклад \'\\\\xyz\' чи \'a\\\'b\').';
$strMIME_transformation_options = 'Опції перетворення';
$strMIME_transformation = 'Перетворення МІМЕ-типу бровзером';
$strMIME_without = 'MIME-types подані курсивом не мають окремих функцій перетворення';
$strModifications = 'Модифікації було збережено';
$strModifyIndexTopic = 'Змінити індекс';
$strModify = 'Змінити';
$strMoveTableOK = 'Таблицю %s було перенесено в %s.';
$strMoveTableSameNames = 'Не можу перенести таблицю саму в себе!';
$strMoveTable = 'Перенести таблицю в (база даних<b>.</b>таблиця):';
$strMultilingual = 'багатомовні';
$strMySQLCharset = 'MySQL Charset';
$strMySQLSaid = 'Відповідь MySQL: ';
$strMySQLShowProcess = 'Показати процеси';
$strMySQLShowStatus = 'Показати стан MySQL';
$strMySQLShowVars = 'Показати системні змінні MySQL';

$strName = 'Назва';
$strNext = 'Дальше';
$strNoDatabasesSelected = 'Не вибрано бази даних.';
$strNoDatabases = 'БД відсутні';
$strNoDescription = 'без опису';
$strNoDropDatabases = 'Оператори "DROP DATABASE" заборонені.';
$strNoExplain = 'Не тлумачити SQL';
$strNoFrames = 'Для роботи phpMyAdmin потрібно браузер з підтримкою <b>фреймів</b>.';
$strNoIndexPartsDefined = 'Не визначено частини індекса!';
$strNoIndex = 'Індекс не визначено!';
$strNoModification = 'Змін немає';
$strNone = 'Немає';
$strNoOptions = 'Цей формат не має опцій';
$strNoPassword = 'Без паролю';
$strNoPermission = 'Веб-сервер не має привілеїв для збереження файлу %s.';
$strNoPhp = 'без PHP коду';
$strNoPrivileges = 'Без привілеїв';
$strNoRights = 'Ви для цього маєте недостатньо прав!';
$strNoSpace = 'Бракує місця для збереження файлу %s.';
$strNoTablesFound = 'В БД не виявлено таблиць.';
$strNotNumber = 'Це не число!';
$strNotOK = 'не OK';
$strNotSet = 'Таблицю <b>%s</b> не знайдено або не визначено у %s';
$strNoUsersFound = 'Не знайдено користувача.';
$strNoValidateSQL = 'Не перевіряти SQL';
$strNo = 'Ні';
$strNull = 'Нуль';
$strNumSearchResultsInTable = '%s співпадіння у таблиці <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Разом:</b> <i>%s</i> співпадіння';
$strNumTables = 'Таблиць';

$strOK = 'OK';
$strOperations = 'Операцій';
$strOptimizeTable = 'Оптимізувати таблицю';
$strOr = 'або';
$strOverhead = 'Надмірні видатки';
$strOverwriteExisting = 'Заміняти існуючі файли';

$strPageNumber = 'Номер сторінки:';
$strPaperSize = 'Формат паперу';
$strPartialText = 'Часткові тексти';
$strPasswordChanged = 'Пароль для %s успішно змінено.';
$strPasswordEmpty = 'Порожній пароль!';
$strPasswordNotSame = 'Паролі не однакові!';
$strPassword = 'Пароль';
$strPdfDbSchema = 'Схема бази даних "%s" - Сторінка %s';
$strPdfInvalidTblName = 'Таблиці "%s" не існує!';
$strPdfNoTables = 'Таблиць немає';
$strPerHour = 'за годину';
$strPerMinute = 'за хвилину';
$strPerSecond = 'за секунду';
$strPhoneBook = 'телефонна книга';
$strPHP40203 = 'Ви використовуєте версію PHP 4.2.3, яка має серйозну помилку при роботі з multi-byte strings (mbstring). Див PHP bug report 19404. Цю версію PHP не рекомендується використовувати з phpMyAdmin.';
$strPHPVersion = 'Версія PHP';
$strPhp = 'Створити PHP код';
$strPmaDocumentation = 'Документація по phpMyAdmin';
$strPmaUriError = 'Змінна <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> ПОВИННА бути встановлена у Вашому конфіґураційному файлі!';
$strPortrait = 'Portrait';
$strPos1 = 'Початок';
$strPrevious = 'Назад';
$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Первинний ключ було знищено';
$strPrimaryKeyName = 'Ім\'я первинного ключа повинно бути PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>повинно</b> бути іменем <b>лише</b> первинного ключа!)';
$strPrimary = 'Первинний';
$strPrintView = 'Версія для друку';
$strPrint = 'Друк';
$strPrivDescAllPrivileges = 'Дозволити всі права за винятком GRANT.';
$strPrivDescAlter = 'Дозволити змінювати структуру наявних таблиць.';
$strPrivDescCreateDb = 'Дозволити створювати нові бази даних та таблиці.';
$strPrivDescCreateTbl = 'Дозволити створювати нові таблиці.';
$strPrivDescCreateTmpTable = 'Дозволити створювати тимчасові таблиці.';
$strPrivDescDelete = 'Дозволити знищувати дані з таблиць.';
$strPrivDescDropDb = 'Дозволити знищувати бази даних та таблиці.';
$strPrivDescDropTbl = 'Дозволити знищувати таблиці.';
$strPrivDescExecute = 'Дозволити виконання збережених процедур; Неефективно для цієї версії MySQL.';
$strPrivDescFile = 'Дозволити імпорт даних з файлів, та експорт у файли.';
$strPrivDescGrant = 'Дозволити додавання користувачів та прав без перезавантаження таблиці прав.';
$strPrivDescIndex = 'Дозволити створення та знищення індексів.';
$strPrivDescInsert = 'Дозволити вставку та заміну даних.';
$strPrivDescLockTables = 'Дозволити блокування таблиць для біжучих потоків.';
$strPrivDescMaxConnections = 'Обмежити кількість нових під\'єднань, які користувач може створювати протягом години.';
$strPrivDescMaxQuestions = 'Обмежити кількість запитів, які користувач може надіслати серверу протягом години.';
$strPrivDescMaxUpdates = 'Обмежити кількість команд, що вносять зміни до будь-якої таблиці чи бази даних, які користувач може виконати протягом години.';
$strPrivDescProcess3 = 'Дозволити припиняти процеси інших користувачів.';
$strPrivDescProcess4 = 'Дозволити перегляд повних запитів у списку процесів.';
$strPrivDescReferences = 'Неефективно для цієї версії MySQL.';
$strPrivDescReload = 'Дозволити перезавантаження установок та очищення кешу сервера.';
$strPrivDescReplClient = 'Надати користувачу право запитувати де є slaves / masters.';
$strPrivDescReplSlave = 'Необхідно для реплікації slaves.';
$strPrivDescSelect = 'Дозволити читання даних.';
$strPrivDescShowDb = 'Надати доступ до повного списку баз даних.';
$strPrivDescShutdown = 'Дозволити вимкнення сервера.';
$strPrivDescSuper = 'Дозволити під\'єднання, навіть якщо досягнуто максимальної кількості під\'єднань; Обов\'язково для більшості адміністративних операцій таких як встановлення ґлобальних змінних чи припинення процесів інших користувачів.';
$strPrivDescUpdate = 'Дозволити зміну даних.';
$strPrivDescUsage = 'Немає прав.';
$strPrivilegesReloaded = 'Права успішно перезавантажено.';
$strPrivileges = 'Привілеї';
$strProcesses = 'Процеси';
$strProcesslist = 'Список процесів';
$strPutColNames = 'Дати назви полів у першому рядку';

$strQBEDel = 'Видалити';
$strQBEIns = 'Вставити';
$strQBE = 'Запит згідно прикладу';
$strQueryFrame = 'Вікно запиту';
$strQueryOnDb = 'SQL-запит до БД <b>%s</b>:';
$strQuerySQLHistory = 'SQL-history';
$strQueryStatistics = '<b>Статистика запитів</b>: З моменту запуску, до сервера було надіслано %s запитів.';
$strQueryTime = 'Запит виконувався %01.4f сек';
$strQueryType = 'Тип запиту';
$strQueryWindowLock = 'Не перекривати цей запит в інших вікнах';

$strReceived = 'Отримано';
$strRecords = 'Записи';
$strReferentialIntegrity = 'Перевір цілісність даних на рівні посилань:';
$strRelationalSchema = 'Схема зв\'язків';
$strRelationNotWorking = 'Додаткова можливість роботи із залінкованими таблицями деактивована. Для того, щоб довідатись чому, натисніть %sтут%s.';
$strRelations = 'Зв\'язки';
$strRelationView = 'Перегляд залежностей';
$strReloadingThePrivileges = 'Перезавантаження прав';
$strRemoveSelectedUsers = 'Усунути відмічених користувачів';
$strRenameTableOK = 'Таблицю %s було перейменовано в %s';
$strRenameTable = 'Перейменувати таблицю в';
$strRepairTable = 'Ремонтувати таблицю';
$strReplaceNULLBy = 'Замінити NULL на';
$strReplaceTable = 'Замінити дані таблиці даними з файлу';
$strReset = 'Перевстановити';
$strResourceLimits = 'Обмеження ресурсів';
$strReType = 'Підтвердження';
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Користувачі все ще будуть мати право КОРИСТУВАННЯ (USAGE) до тих пір, поки не будуть перезавантажені права.';
$strRevokeAndDelete = 'Відмінити всі активні права користувачів та усунути їх після цього.';
$strRevokeMessage = 'Ви змінили привілеї для %s';
$strRevoke = 'Відмінити';
$strRowLength = 'Довжина рядка';
$strRowsFrom = 'рядків з';
$strRowSize = ' Розмір рядка ';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'горизонтально (rotated headers)';
$strRowsModeHorizontal = ' горизонтально ';
$strRowsModeOptions = '-го %s і дублювати заголовки через кожні %s рядків ';
$strRowsModeVertical = ' вертикально ';
$strRowsStatistic = 'Статистика рядка';
$strRows = 'Рядки';
$strRunning = 'на %s';
$strRunQuery = 'Виконати запит';
$strRunSQLQuery = 'Виконати SQL запит(и) до БД %і';
$strRussian = 'Російське';

$strSaveOnServer = 'Зберегти на сервері в каталогу %s ';
$strSave = 'Зберегти';
$strScaleFactorSmall = 'Занадто малий масштаб щоб схема займала цілу сторінку';
$strSearchFormTitle = 'Шукати в базі даних';
$strSearchInTables = 'Всередині таблиць:';
$strSearchNeedle = 'Слова чи значення, які потрібно знайти (маска: "%"):';
$strSearchOption1 = 'принаймі одне з слів';
$strSearchOption2 = 'всі слова';
$strSearchOption3 = 'точну фразу';
$strSearchOption4 = 'регулярний вираз';
$strSearchResultsFor = 'Результати пошуку "<i>%s</i>" %s:';
$strSearchType = 'Знайти:';
$strSearch = 'Шукати';
$strSecretRequired = 'Конфігураційний файл потребує секретну фразу (пароль).';
$strSelectADb = 'Прошу вибрати БД';
$strSelectAll = 'Відмітити все';
$strSelectFields = 'Вибрати поля (щонайменше одне):';
$strSelectNumRows = 'по запиту';
$strSelectTables = 'Вибрати таблиці';
$strSend = 'Відіслати';
$strSent = 'Відправлено';
$strServerChoice = 'Вибір сервера';
$strServerStatusUptime = 'Цей MySQL сервер працює %s. Стартував %s.';
$strServerStatus = 'Інформація про роботу сервера';
$strServerTabVariables = 'Змінні';
$strServerTrafficNotes = '<b>Трафік сервера</b>: таблиці показують статистику завантаження мережі цим MySQL сервером з моменту його запуску.';
$strServerVars = 'Змінні сервера та налаштування';
$strServerVersion = 'Версія сервера';
$strServer = 'Сервер';
$strSessionValue = 'Значення сесії';
$strSetEnumVal = 'Для типів поля "enum" та "set", введіть значення згідно такого формату: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Якщо вам буде потрібно ввести зворотню косу риску ("\"") або поодинокі лапки ("\'") посеред цих значень, поставте перед ними зворотню косу риску (наприклад, \'\\\\xyz\' чи \'a\\\'b\').';
$strShowAll = 'Показати все';
$strShowColor = 'Показати колір';
$strShowDatadictAs = 'Формат словника';
$strShowFullQueries = 'Показати повні запити';
$strShowGrid = 'Показати сітку';
$strShowingRecords = 'Показано записи ';
$strShowPHPInfo = 'Показати інформацію про PHP';
$strShowTableDimension = 'Показати розміри таблиць';
$strShowTables = 'Показати таблиці';
$strShowThisQuery = ' Показати даний запит знову ';
$strShow = 'Показати';
$strSimplifiedChinese = 'Китайське Спрощене';
$strSingly = '(окремо)';
$strSize = 'Розмір';
$strSort = 'Посортувати';
$strSpaceUsage = 'Простір, що використовується';
$strSplitWordsWithSpace = 'Слова розділені пробілом (" ").';
$strSQLOptions = 'SQL опції';
$strSQLParserBugMessage = 'Можливо Ви знайшли помилку в парсері SQL. Прошу детальніше перевірити чи коректно вжиті і не пропущені лапки у Вашому запиті. Іншою можливою причиною помилки може бути те що Ви завантажили файл з двійковими даними розміщеними поза взятим в лапки текстом. Спробуйте виконати Ваш запит за допомогою оболонки MySQL з командної стрічки. Повідомлення MySQL сервера про помилку подане нижче (якщо є таке) також може допомогти Вам у визначенні проблеми. Якщо у Вас все ще виникають проблеми чи парсер видає помилку, а з командної стрічки запити виконуються, прошу скоротити Ваш ввідний SQL запит до одного запиту, який власне і викликає проблеми, і відішліть повідомлення про помилку з порцією даних у розділі CUT нижче:';
$strSQLParserUserError = 'There seems to be an error in your SQL query. Повідомлення MySQL сервера про помилку подане нижче (якщо є таке) також може допомогти Вам у визначенні проблеми.';
$strSQLQuery = 'SQL-запит';
$strSQLResult = 'SQL result';
$strSQL = 'SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Некоректний ідентифікатор';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Не закриті лапки';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Невідомий символ пунктуації';
$strStatCheckTime = 'Перевірено';
$strStatCreateTime = 'Створено';
$strStatement = 'Параметр';
$strStatUpdateTime = 'Поновлено';
$strStatus = 'Статус';
$strStrucCSV = 'CSV дані';
$strStrucData = 'Структуру і дані';
$strStrucExcelCSV = 'CSV для даних MS Excel';
$strStrucOnly = 'Лише структуру';
$strStructPropose = 'Запропонувати структуру таблиці';
$strStructure = 'Структура';
$strSubmit = 'Виконати';
$strSuccess = 'Ваш SQL-запит було успішно виконано';
$strSum = 'Всього';
$strSwedish = 'Шведське';
$strSwitchToTable = 'Перейти до скопійованої таблиці';

$strTableComments = 'Коментар до таблиці';
$strTableEmpty = 'Порожня назва таблиці!';
$strTableHasBeenDropped = 'Таблицю %s було знищено';
$strTableHasBeenEmptied = 'Таблицю %s було очищено';
$strTableHasBeenFlushed = 'Було очищено кеш таблиці %s';
$strTableMaintenance = 'Обслговування таблиці';
$strTableOfContents = 'Зміст';
$strTableOptions = 'Налаштування таблиці';
$strTables = '%s таблиц(і)';
$strTableStructure = 'Структура таблиці';
$strTable = 'таблиця ';
$strTblPrivileges = 'Права, які стосуються таблиці';
$strTextAreaLength = ' Через велику довжину,<br /> це поле не може бути відредаговано ';
$strThai = 'Тайське';
$strThisHost = 'Цей хост';
$strThreadSuccessfullyKilled = 'Процес %s припинено.';
$strTime = 'Час';
$strToggleScratchboard = 'ввімкнути чорновик (scratchboard)';
$strTotalUC = 'Разом';
$strTotal = 'всього';
$strTraditionalChinese = 'Китайське Традиційне';
$strTraffic = 'Трафік';
$strTransformation_image_jpeg__inline = 'Відображає clickable thumbnail; опції: ширина, висота у пікселах (зберігає початкові пропорції)';
$strTransformation_image_jpeg__link = 'Відображає лінк до цього малюнку (direct blob download, i.e.).';
$strTransformation_image_png__inline = 'Див. image/jpeg: inline';
$strTransformation_text_plain__external = 'LINUX ONLY: Запускає зовнішню програму і подає дані через стандартний ввід. Повертає снаддартний вивід програми. За замовчуванням програмою є Tidy, яка гарно друкує HTML код. З міркувань безпеки, Вам потрібно самостійно відредагувати файл libraries/transformations/text_plain__external.inc.php та вписати програми дозволені для запуску. У такому випадку, перша опція - кількість програм, які Ви бажаєте використовувати і друга - параметри для програм. Третя опція, встановлена в 1, буде ковертувати вивід використовуючи htmlspecialchars() (за замовчуванням: 1). Четверта опція, встановлена в 1, буде додавати NOWRAP до кожної комірки контенту, так що веси вивід буде показано без переформатування (за замовчуванням: 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Зберігає початкове форматування поля. Не вносяться модифікації.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Показує малюнок і лінк, поле містить назву файлу; перша опція - префікс, подібно до "http://domain.com/", друга - ширина в пікселах, третя - висота.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Показує лінк, поле містить назву файлу; перша опція - префікс, подібно до "http://domain.com/", друга опція - title для лінку.';
$strTransformation_text_plain__substr = 'Показує лише частину тексту. Перша опція - це відступ який визначає з якого місця повинен початися вивід тексту (за замовчуванням: 0). Друга опція - визначає скільки тексту буде виведено. Якщо вона порожня - виводиться решта всього тексту. Третя опція - визначає які символи буде додано після виведеного текстового сегменту (за замовчуванням: ...) .';
$strTruncateQueries = 'Обрізати показані запити';
$strTurkish = 'Турецьке';
$strType = 'Тип';

$strUkrainian = 'Українське';
$strUncheckAll = 'Зняти усі відмітки';
$strUnicode = 'Юнікод';
$strUnique = 'Унікальне';
$strUnknown = 'невідоме';
$strUnselectAll = 'Зняти всі відмітки';
$strUpdatePrivMessage = 'Було змінено привілеї для';
$strUpdateProfileMessage = 'Профіль було поновлено.';
$strUpdateQuery = 'Доповнити запит';
$strUpdComTab = 'За інформацією як поновити Вашу таблицю Column_comments прошу дивитись у Документації';
$strUsage = 'Використання';
$strUseBackquotes = 'Зворотні лапки в назвах таблиць і полів';
$strUseHostTable = 'Використовувати Таблицю Хостів';
$strUserAlreadyExists = 'Користувач %s вже існує!';
$strUserEmpty = 'Порожнє і\'мя користувача!';
$strUserName = 'Ім\'я користувача';
$strUserNotFound = 'Вказаного користувача не знайдено в таблиці прав.';
$strUserOverview = 'Огляд користувачів';
$strUsersDeleted = 'Відмічених користувачів успішно усунуто.';
$strUsersHavingAccessToDb = 'Користувачі, котрі мають доступ до &quot;%s&quot;';
$strUser = 'Користувач';
$strUseTables = 'Використовувати таблиці';
$strUseTextField = 'Використовувати текстове поле';

$strValidateSQL = 'Перевірити SQL';
$strValidatorError = 'Не можу запустити перевірку SQL. Прошу проконтролювати чи заінстальовано необхідні php extensions як описано в %sдокументації%s.';
$strValue = 'Значення';
$strVar = 'Змінна';
$strViewDumpDatabases = 'Переглянути dump (схему) баз даних';
$strViewDumpDB = 'Переглянути дамп (схему) БД';
$strViewDump = 'Переглянути дамп (схему) таблиці';

$strWebServerUploadDirectoryError = 'Встановлений Вами каталог для завантаження файлів недоступний';
$strWebServerUploadDirectory = 'каталог веб-сервера для завантаження файлів (upload directory)';
$strWelcome = 'Ласкаво просимо до %s';
$strWestEuropean = 'Західно Європейське';
$strWildcard = 'шаблон';
$strWithChecked = 'З відміченими:';
$strWrongUser = 'Невірний логін/пароль. Доступ не дозволено.';

$strXML = 'XML';

$strYes = 'Так';

$strZeroRemovesTheLimit = 'Примітка: Встановлення цієї опції у 0 (нуль) знімає обмеження.';
$strZip = 'запакувати в "zip"';

// To translate:
$strAccessDeniedCreateConfig = 'Probably reason of this is that you did not create configuration file. You might want to use %1$ssetup script%2$s to create one.'; //to translate
$strAddAutoIncrement = 'Add AUTO_INCREMENT value'; //to translate
$strAddConstraints = 'Add constraints'; //to translate
$strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
$strAddHeaderComment = 'Add custom comment into header (\\n splits lines)'; //to translate
$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
$strAfterInsertSame = 'Go back to this page'; //to translate
$strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
$strAndThen = 'and then'; //to translate
$strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate

$strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
$strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
$strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
$strBinLogName = 'Log name'; //to translate
$strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
$strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
$strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
$strBookmarkAllUsers = 'Let every user access this bookmark'; //to translate
$strBookmarkCreated = 'Bookmark %s created'; //to translate
$strBookmarkReplace = 'Replace existing bookmark of same name'; //to translate
$strBrowseDistinctValues = 'Browse distinct values'; //to translate
$strBrowseForeignValues = 'Browse foreign values'; //to translate
$strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
$strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
$strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
$strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
$strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
$strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate

$strCalendar = 'Calendar'; //to translate
$strCanNotLoadImportPlugins = 'Could not load import plugins, please check your installation!'; //to translate
$strCheckOverhead = 'Check tables with overhead'; //to translate
$strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE'; //to translate
$strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
$strCompressionWillBeDetected = 'Imported file compression will be automatically detected from: %s'; //to translate
$strConfigDefaultFileError = 'Could not load default configuration from: "%1$s"'; //to translate
$strConnectionError = 'Cannot connect: invalid settings.'; //to translate
$strConstraintsForDumped = 'Constraints for dumped tables'; //to translate
$strConstraintsForTable = 'Constraints for table'; //to translate
$strCopy = 'Copy'; //to translate
$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE before copying'; //to translate
$strCreationDates = 'Creation/Update/Check dates'; //to translate
$strCSV = 'CSV'; //to translate
$strCSVImportOptions = 'CSV options'; //to translate
$strCzechSlovak = 'Czech-Slovak'; //to translate

$strDatabaseEmpty = 'The database name is empty!'; //to translate
$strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
$strDBRename = 'Rename database to'; //to translate
$strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
$strDefragment = 'Defragment table'; //to translate
$strDelayedInserts = 'Use delayed inserts'; //to translate
$strDeleteNoUsersSelected = 'No users selected for deleting!'; //to translate
$strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
$strDisableForeignChecks = 'Disable foreign key checks'; //to translate
$strDropDatabaseStrongWarning = 'You are about to DESTROY a complete database!'; //to translate

$strEncloseInTransaction = 'Enclose export in a transaction'; //to translate
$strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
$strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
$strEngines = 'Engines'; //to translate
$strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
$strErrorInZipFile = 'Error in ZIP archive:'; //to translate
$strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
$strEsperanto = 'Esperanto'; //to translate
$strExcelEdition = 'Excel edition'; //to translate

$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'database name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'server name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'table name'; //to translate
$strFileNameTemplateDescription = 'This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %3$s. Other text will be kept as is.'; //to translate
$strFileToImport = 'File to import'; //to translate
$strFlushQueryCache = 'Flush query cache'; //to translate
$strFlushTables = 'Flush (close) all tables'; //to translate
$strFreePages = 'Free pages'; //to translate

$strGenerate = 'Generate'; //to translate
$strGeneratePassword = 'Generate Password'; //to translate
$strGeorgian = 'Georgian'; //to translate

$strHandler = 'Handler'; //to translate
$strHexForBinary = 'Use hexadecimal for binary fields'; //to translate
$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
$strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
$strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate

$strIcelandic = 'Icelandic'; //to translate
$strIgnoreDuplicates = 'Ignore duplicate rows'; //to translate
$strIgnoreInserts = 'Use ignore inserts'; //to translate
$strImportFormat = 'Format of imported file'; //to translate
$strImport = 'Import'; //to translate
$strImportSuccessfullyFinished = 'Import has been successfully finished, %d queries executed.'; //to translate
$strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
$strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
$strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
$strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
$strInternalNotNecessary = '* An internal relation is not necessary when it exists also in InnoDB.'; //to translate
$strInternalRelations = 'Internal relations'; //to translate
$strInvalidAuthMethod = 'Invalid authentication method set in configuration:'; //to translate
$strInvalidColumnCount = 'Column count has to be larger than zero.'; //to translate
$strInvalidColumn = 'Invalid column (%s) specified!'; //to translate
$strInvalidCSVFieldCount = 'Invalid field count in CSV input on line %d.'; //to translate
$strInvalidCSVFormat = 'Invalid format of CSV input on line %d.'; //to translate
$strInvalidCSVParameter = 'Invalid parameter for CSV import: %s'; //to translate
$strInvalidFieldAddCount = 'You have to add at least one field.'; //to translate
$strInvalidFieldCount = 'Table must have at least one field.'; //to translate
$strInvalidLDIImport = 'This plugin does not support compressed imports!'; //to translate
$strInvalidRowNumber = '%d is not valid row number.'; //to translate
$strInvalidServerHostname = 'Invalid hostname for server %1$s. Please review your configuration.'; //to translate
$strInvalidServerIndex = 'Invalid server index: "%s"'; //to translate

$strJoins = 'Joins'; //to translate

$strKeyCache = 'Key cache'; //to translate

$strLanguageUnknown = 'Unknown language: %1$s.'; //to translate
$strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
$strLatexCaption = 'Table caption';//to translate
$strLatexContent = 'Content of table __TABLE__';//to translate
$strLatexContinuedCaption = 'Continued table caption';//to translate
$strLatexContinued = '(continued)';//to translate
$strLatexIncludeCaption = 'Include table caption';//to translate
$strLatexLabel = 'Label key';//to translate
$strLatexStructure = 'Structure of table __TABLE__';//to translate
$strLatvian = 'Latvian'; //to translate
$strLDI = 'CSV using LOAD DATA'; //to translate
$strLDIImportOptions = 'Options for CSV import using LOAD DATA'; //to translate
$strLDILocal = 'Use LOCAL keyword'; //to translate
$strLogServer = 'Server'; //to translate
$strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate

$strMaxConnects = 'max. concurrent connections'; //to translate
$strMaximalQueryLength = 'Maximal length of created query'; //to translate
$strMaximumSize = 'Maximum size: %s%s'; //to translate
$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
$strMIMETypesForTable = 'MIME TYPES FOR TABLE'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
$strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
$strMysqlClientVersion = 'MySQL client version'; //to translate
$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL connection collation'; //to translate

$strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
$strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
$strNoFilesFoundInZip = 'No files found inside ZIP archive!'; //to translate
$strNoRowsSelected = 'No rows selected'; //to translate
$strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
$strNumberOfFields = 'Number of fields'; //to translate

$strOpenNewWindow = 'Open new phpMyAdmin window'; //to translate
$strOperator = 'Operator'; //to translate

$strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
$strPartialImport = 'Partial import'; //to translate
$strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
$strPDFOptions = 'PDF options'; //to translate
$strPDF = 'PDF'; //to translate
$strPDFReportTitle = 'Report title'; //to translate
$strPersian = 'Persian'; //to translate
$strPolish = 'Polish'; //to translate
$strPrintViewFull = 'Print view (with full texts)'; //to translate
$strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
$strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
$strPrivDescCreateUser = 'Allows creating, dropping and renaming user accounts.'; //to translate
$strPrivDescCreateView = 'Allows creating new views.'; //to translate
$strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
$strPrivDescMaxUserConnections = 'Limits the number of simultaneous connections the user may have.'; //to translate
$strPrivDescShowView = 'Allows performing SHOW CREATE VIEW queries.'; //to translate
$strProtocolVersion = 'Protocol version'; //to translate

$strQueryCache = 'Query cache'; //to translate

$strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
$strRefresh = 'Refresh'; //to translate
$strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE'; //to translate
$strReloadPrivileges = 'Reload privileges'; //to translate
$strRenameDatabaseOK = 'Database %s has been renamed to %s'; //to translate
$strReplication = 'Replication'; //to translate
$strRomanian = 'Romanian'; //to translate
$strRunSQLQueryOnServer = 'Run SQL query/queries on server %s'; //to translate

$strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
$strServerNotResponding = 'The server is not responding'; //to translate
$strServerStatusDelayedInserts = 'Delayed inserts'; //to translate
$strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
$strShowOpenTables = 'Show open tables'; //to translate
$strShowSlaveHosts = 'Show slave hosts'; //to translate
$strShowSlaveStatus = 'Show slave status'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'The number of temporary tables on disk created automatically by the server while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-based instead of disk-based.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'How many temporary files mysqld has created.'; //to translate
$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'The number of in-memory temporary tables created automatically by the server while executing statements.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred (probably duplicate key).'; //to translate
$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'The number of INSERT DELAYED rows written.'; //to translate
$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'The number of executed FLUSH statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_commitDescr = 'The number of internal COMMIT statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'The number of times a row was deleted from a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'The number of times the first entry was read from an index. If this is high, it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is a good indication that your queries and tables are properly indexed.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in key order. This is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in the data file. This is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.'; //to translate
$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'The number of internal ROLLBACK statements.'; //to translate
$strShowStatusHandler_updateDescr = 'The number of requests to update a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusHandler_writeDescr = 'The number of requests to insert a row in a table.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'The number of pages containing data (dirty or clean).'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'The number of pages currently dirty.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'The number of free pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently being read or written or that can\'t be flushed or removed for some other reason.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'The number of pages busy because they have been allocated for administrative overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Total size of buffer pool, in pages.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'The number of "random" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a query is to scan a large portion of a table but in random order.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when InnoDB does a sequential full table scan.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'The number of logical read requests InnoDB has done.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool and had to do a single-page read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. However, if it\'s necessary to read or create a page and no clean pages are available, it\'s necessary to wait for pages to be flushed first. This counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set properly, this value should be small.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'The number writes done to the InnoDB buffer pool.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'The number of fsync() operations so far.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'The current number of pending fsync() operations.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'The current number of pending reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'The current number of pending writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'The amount of data read so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'The total number of data reads.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'The total number of data writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'The amount of data written so far, in bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'The number of doublewrite writes that have been performed and the number of pages that have been written for this purpose.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'The number of waits we had because log buffer was too small and we had to wait for it to be flushed before continuing.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'The number of log write requests.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'The number of physical writes to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'The number of fsyncs writes done to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'The number of pending log file fsyncs.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'Pending log file writes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'The number of bytes written to the log file.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'The number of pages created.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'The compiled-in InnoDB page size (default 16KB). Many values are counted in pages; the page size allows them to be easily converted to bytes.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'The number of pages read.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'The number of pages written.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'The number of row locks currently being waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'The average time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'The total time spent in acquiring row locks, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'The maximum time to acquire a row lock, in milliseconds.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'The number of times a row lock had to be waited for.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'The number of rows deleted from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'The number of rows inserted in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'The number of rows read from InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'The number of rows updated in InnoDB tables.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'The number of key blocks in the key cache that have changed but haven\'t yet been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to determine how much of the key cache is in use.'; //to translate
$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at one time.'; //to translate
$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'The number of requests to read a key block from the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_readsDescr = 'The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate can be calculated as Key_reads/Key_read_requests.'; //to translate
$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'The number of requests to write a key block to the cache.'; //to translate
$strShowStatusKey_writesDescr = 'The number of physical writes of a key block to disk.'; //to translate
$strShowStatusLast_query_costDescr = 'The total cost of the last compiled query as computed by the query optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet.'; //to translate
$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'The number of rows waiting to be written in INSERT DELAYED queues.'; //to translate
$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'The number of tables that have been opened. If opened tables is big, your table cache value is probably too small.'; //to translate
$strShowStatusOpen_filesDescr = 'The number of files that are open.'; //to translate
$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'The number of streams that are open (used mainly for logging).'; //to translate
$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'The number of tables that are open.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'The number of free memory blocks in query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'The amount of free memory for query cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'The number of cache hits.'; //to translate
$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'The number of queries added to the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'The number of queries that have been removed from the cache to free up memory for caching new queries. This information can help you tune the query cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to decide which queries to remove from the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_not_cachedDescr = 'The number of non-cached queries (not cachable, or not cached due to the query_cache_type setting).'; //to translate
$strShowStatusQcache_queries_in_cacheDescr = 'The number of queries registered in the cache.'; //to translate
$strShowStatusQcache_total_blocksDescr = 'The total number of blocks in the query cache.'; //to translate
$strShowStatusReset = 'Reset'; //to translate
$strShowStatusRpl_statusDescr = 'The status of failsafe replication (not yet implemented).'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_joinDescr = 'The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.'; //to translate
$strShowStatusSelect_full_range_joinDescr = 'The number of joins that used a range search on a reference table.'; //to translate
$strShowStatusSelect_range_checkDescr = 'The number of joins without keys that check for key usage after each row. (If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_rangeDescr = 'The number of joins that used ranges on the first table. (It\'s normally not critical even if this is big.)'; //to translate
$strShowStatusSelect_scanDescr = 'The number of joins that did a full scan of the first table.'; //to translate
$strShowStatusSlave_open_temp_tablesDescr = 'The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread.'; //to translate
$strShowStatusSlave_retried_transactionsDescr = 'Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has retried transactions.'; //to translate
$strShowStatusSlave_runningDescr = 'This is ON if this server is a slave that is connected to a master.'; //to translate
$strShowStatusSlow_launch_threadsDescr = 'The number of threads that have taken more than slow_launch_time seconds to create.'; //to translate
$strShowStatusSlow_queriesDescr = 'The number of queries that have taken more than long_query_time seconds.'; //to translate
$strShowStatusSort_merge_passesDescr = 'The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size system variable.'; //to translate
$strShowStatusSort_rangeDescr = 'The number of sorts that were done with ranges.'; //to translate
$strShowStatusSort_rowsDescr = 'The number of sorted rows.'; //to translate
$strShowStatusSort_scanDescr = 'The number of sorts that were done by scanning the table.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_immediateDescr = 'The number of times that a table lock was acquired immediately.'; //to translate
$strShowStatusTable_locks_waitedDescr = 'The number of times that a table lock could not be acquired immediately and a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.'; //to translate
$strShowStatusThreads_cachedDescr = 'The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should raise your thread_cache_size.'; //to translate
$strShowStatusThreads_connectedDescr = 'The number of currently open connections.'; //to translate
$strShowStatusThreads_createdDescr = 'The number of threads created to handle connections. If Threads_created is big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this doesn\'t give a notable performance improvement if you have a good thread implementation.)'; //to translate
$strShowStatusThreads_runningDescr = 'The number of threads that are not sleeping.'; //to translate
$strSkipQueries = 'Number of records(queries) to skip from start'; //to translate
$strSlovak = 'Slovak'; //to translate
$strSlovenian = 'Slovenian'; //to translate
$strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
$strSortByKey = 'Sort by key'; //to translate
$strSorting = 'Sorting'; //to translate
$strSpanish = 'Spanish'; //to translate
$strSQLCompatibility = 'SQL compatibility mode'; //to translate
$strSQLExportType = 'Export type'; //to translate
$strSQLImportOptions = 'SQL options'; //to translate
$strStatisticsOverrun = 'On a busy server, the byte counters may overrun, so those statistics as reported by the MySQL server may be incorrect.'; //to translate
$strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
$strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
$strStrucNativeExcel = 'Native MS Excel data'; //to translate
$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate

$strTableAlreadyExists = 'Table %s already exists!'; //to translate
$strTakeIt = 'take it'; //to translate
$strTempData = 'Temporary data'; //to translate
$strThemeDefaultNotFound = 'Default theme %s not found!'; //to translate
$strThemeNoPreviewAvailable = 'No preview available.'; //to translate
$strThemeNotFound = 'Theme %s not found!'; //to translate
$strThemeNoValidImgPath = 'No valid image path for theme %s found!'; //to translate
$strThemePathNotFound = 'Theme path not found for theme %s!'; //to translate
$strTheme = 'Theme / Style'; //to translate
$strThreads = 'Threads'; //to translate
$strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
$strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate
$strTimeoutPassed = 'Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume.'; //to translate
$strTraditionalSpanish = 'Traditional Spanish'; //to translate
$strTransactionCoordinator = 'Transaction coordinator'; //to translate
$strTransformation_application_octetstream__download = 'Display a link to download the binary data of a field. First option is the filename of the binary file. Second option is a possible fieldname of a table row containing the filename. If you provide a second option you need to have the first option set to an empty string'; //to translate
$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Displays hexadecimal representation of data. Optional first parameter specifies how often space will be added (defaults to 2 nibbles).'; //to translate
$strTransformation_text_plain__sql = 'Formats text as SQL query with syntax highlighting.'; //to translate

$strUnsupportedCompressionDetected = 'You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support for it is not implemented or disabled by your configuration.'; //to translate
$strUpgrade = 'You should upgrade to %s %s or later.'; //to translate
$strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
$strUsedPhpExtensions = 'Used PHP extensions'; //to translate
$strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
$strUseThisValue = 'Use this value'; //to translate

$strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
$strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
$strViewMaxExactCount = 'This view has more than %s rows. Please refer to %sdocumentation%s.'; //to translate
$strView = 'View'; //to translate

$strWindowNotFound = 'The target browser window could not be updated. Maybe you have closed the parent window or your browser is blocking cross-window updates of your security settings'; //to translate
$strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate

$strQueryResultsOperations = 'Query results operations'; //to translate
$strAddClause = 'Add %s'; //to translate
$strUploadsNotAllowed = 'File uploads are not allowed on this server.'; //to translate
$strOpenDocumentSpreadsheet = 'Open Document Spreadsheet'; //to translate
$strOpenDocumentSpreadsheetOptions = 'Open Document Spreadsheet options'; //to translate
$strExportMustBeFile = 'Selected export type has to be saved in file!'; //to translate
$strXMLOptions = 'XML options'; //to translate
$strStrucNativeExcelOptions = 'Native Excel export options'; //to translate
$strCreateUserDatabase = 'Database for user'; //to translate
$strCreateUserDatabaseNone = 'None'; //to translate
$strCreateUserDatabaseName = 'Create database with same name and grant all privileges'; //to translate
$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Grant all privileges on wildcard name (username\_%)'; //to translate
$strOpenDocumentText = 'Open Document Text'; //to translate
$strOpenDocumentTextOptions = 'Open Document Text options'; //to translate
$strNoDataReceived = 'No data was received to import. Either no file name was submitted, or the file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See FAQ 1.16.'; //to translate
$strCanNotLoadExportPlugins = 'Could not load export plugins, please check your installation!'; //to translate
$strErrorRenamingTable = 'Error renaming table %1$s to %2$s'; //to translate
$strInvalidTableName = 'Invalid table name'; //to translate
$strInvalidDatabase = 'Invalid database'; //to translate
$strServers = 'Servers'; //to translate
$strDelimiter = 'Delimiter'; //to translate
$strFunctions = 'Functions'; //to translate
$strProcedures = 'Procedures'; //to translate
$strPDFReportExplanation = '(Generates a report containing the data of a single table)'; //to translate
$strFontSize = 'Font size'; //to translate
$strLanguage = 'Language'; //to translate
$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki'; //to translate
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
$strDocSQLOptions = 'DocSQL options'; //to translate
$strTableName = 'Table name'; //to translate
$strTableIsEmpty = 'Table seems to be empty!'; //to translate
$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
$strShowingPhp = 'Showing as PHP code'; //to translate
$strShowingSQL = 'Showing SQL query'; //to translate
$strDesigner = 'Designer'; //to translate
$strNumberOfTables = 'Number of tables'; //to translate
$strCreateTable = 'Create table'; //to translate
$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
$strSavePosition = 'Save position'; //to translate
$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
$strHide     = 'Hide'; //to translate
$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
$strReload = 'Reload'; //to translate
$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
$strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
$strHideShowAll = 'Hide/Show all'; //to translate
$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation added'; //to translate
$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
$strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
$strRecommended = 'recommended'; //to translate
$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
$strForeignKeyError = 'Error creating foreign key (check data types)'; //to translate
$strHelp = 'Help'; //to translate
$strCancel = 'Cancel'; //to translate
$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
$strIEUnsupported = 'Internet Explorer does not support this function.'; //to translate
$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
$strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
$strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.'; //to translate
?>
Return current item: AppServ