Location: PHPKode > projects > AppForMap > appformap/language/language_da.php
<?//Tab titles
$languageText[layer] = "Lag";
$languageText[legend] = "Signatur";
$languageText[query] = "Forespørg";
$languageText[search] = "Find";
$languageText[search2] = "Find igen";
$languageText[map] = "Kort";
$languageText[crs] = "CRS";
$languageText[postgis] = "PostGIS";
$languageText[wms] = "WMS";
$languageText[referencemap] = "Oversigt";
//Buttons
$languageText[zoomin] = "Zoom ind";
$languageText[zoomout] = "Zoom ud";
$languageText[recenter] = "Nyt center";
$languageText[refresh] = "Gentegn kort";
$languageText[wmsGetFeatureInfo] = "wmsGetFeatureInfo";
$languageText[postGisQuery] = "Forespørgsel";
$languageText[measure] = "Mål";
$languageText[mapSize] = "Kortstørrelse";
$languageText[featureEdit] = "Editer objekter";
$languageText[expandAll] = "Udvid alt";
$languageText[collapseAll] = "Kollaps alt";
$languageText[printer] = "Printervenlig version";
$languageText[minimize] = "Dock værktøjspanel";
$languageText[close] = "Luk vindue";
//PostGis Query
$languageText[queryLayers] = "Hvilke lag skal der søges i?";
$languageText[queryType] = "Forespørgsels metode";
$languageText[SFSQLfunction] = "SFSQL funktion";
$languageText[submitQuery] = "Send forespørgsel";
$languageText[point] = "Punkt";
$languageText[line] = "Linie";
$languageText[rectangle] = "Firkant";
$languageText[polygon] = "Polygon";
$languageText[theme] = "Tema";
//Digitize
$languageText[table] = "Lag";
$languageText[field] = "Felt";
$languageText[newValue] = "Ny værdi";
$languageText[snapTable] = "Snap til lag";
$languageText[snapTolerance] = "Snaptolerance";
$languageText[editObject] = "Editere objekt";
$languageText[deleteObject] = "Slet objekt";
$languageText[selectObject] = "Vælg objekt";
$languageText[submitObject] = "Indsæt/opdater";
$languageText[selectText] = "Vælg et lag";
$languageText[alwaysDraw] = "Optegn automatisk";
$languageText[digiHelpText] = "<tr><td><br><b>Nyt objekt:</b> Vælg hvilket <i>lag</i> der skal editeres. Start med at tegne ved vælge <i>Editere objekt</i> og klik i kortet. Når færdig klik <i>indsæt/opdater</i>.</td></tr>
<tr><td><b>Slet:</b> Vælg hvilket <i>lag</i> der skal slettes fra. Klik <i>vælg objekt</i> og og klik eller trække en firkant ud i kortet for at vælge objekt. Derefter klik <i>slet</i> for at slette det.</td></tr>
<tr><td><b>Ændre objekt:</b> Vælg hvilket <i>lag</i> der skal editeres. Vælg objekt som skal edieters ved at vælge <i>vælg objekt</i> og klikke eller trække en firkant ud i kortet. Når færdig klik <i>indsæt/opdater</i>. Hvis der editeres multi geometri så klik <i>cancel</i> for at editere næste geometri i objektet.</td></tr>";
$languageText[deleteNode] = "Slet dette punkt? Hvis du klikker \'Nej\', kan du klone det i stedet.";
$languageText[cloneNode] = "Klon dette punkt? Det nye punkt vil blive placeret ovenpå det eksisterende.";
//Measure
$languageText[undo]="Fortryd";
$languageText[redraw]="Gentegn";
$languageText[nodes]="Punkter";
$languageText[length]="Længde";
$languageText[total]="Total";
$languageText[area]="Areal";
// pdf
$languageText[pdfMapSize]="Størrelse i cm";
$languageText[pdfScale]="Målestok 1:";
$languageText[pdfRes]="pix/cm";
$languageText[pdfPaper]="Papir";
$languageText[pdfOrientation]="Retning";
$languageText[portrait]="Stående";
$languageText[landscape]="Liggende";
$languageText[pdfText]="Kommentar";
$languageText[pdfButton]="Hent pdf";
$languageText[pdfPreview]="Preview";
$languageText[pdfHelp]="Vælg papir format, retning og målestok.<br>Størrelsen på kortet vil blive tilpasset det valgte.";
$languageText["loading"]="Henter data";
?>
Return current item: AppForMap