Location: PHPKode > projects > AppForMap > appformap/includes/help_dialog.php
<h3>Velkommen til <? echo $kommuneNavn; ?> Kommunes geografiske informationssystem</h3>

<p>Dette er et interaktivt kortvindue, hvor du med forskellige værktøjer kan kigge, forespørge og søge på en lang række information om din kommune. Hvordan kortvinduet bruges og hvordan de forskellige værktøjer virker er beskrevet nedenfor.</p>

<p>Kortvinduet er opdelt på en række faneblade hvor "Kort" er det vigtigste. Her finder du selve kortet og de vigtigste værktøjer er placeret i bjælken ovenfor:</p>

<table cellspacing='8'>
<tr><td><img src='images/icon_zoomin.gif'></td><td><? echo $languageText[zoomin]; ?>: Klik en enkelt gang i kortet eller hold knappen nede og træk en firkant ud.</td></tr>

<tr><td><img src='images/icon_zoomout.gif'></td><td><? echo $languageText[zoomout]; ?>: Klik i kortet og der zoomes ud.</td></tr>

<tr><td><img src='images/icon_recentre.gif'></td><td><? echo $languageText[recenter]; ?>: Klik i kortet hvor det nye center ønskes.</td></tr>

<tr><td><img src='images/icon_redraw.gif'></td><td><? echo $languageText[refresh]; ?>: Efter klik på denne knap gentegnes kortet.</td></tr>

<tr><td><img src='images/icon_info_av.gif'></td><td><? echo $languageText[postGisQuery]; ?>: Efter klik på denne knap vælger du hvilke lag du ønsker at søge på i vinduet til venstre. Du kan vælge et eller flere lag og de behøver ikke at være synlige i kortet. Derefter klikker du i kortet hvor du ønsker at søge. Resultatet vises nedenfor. Der er også mulighed for at bruge en linie, firkant eller en polygon til at søge med. Ved linie og polygon klikker du hhv. en linie eller polygon ind på kortet og klikker derefter på "Send forespørgsel" i vinduet til venstre. Ved firkant holdes museknappen nede og du kan trække en søge-firkant ud.</td></tr>

<tr><td><img src='images/icon_measure.gif'></td><td><? echo $languageText[measure]; ?>: Her kan du måle afstand i kortet. Klik to eller flere gange i kortet. Ved at føre musen over punkterne og holde musetasten nede kan punkterne flyttes.</td></tr>

<tr><td><img src='images/icon_size.gif'></td><td><? echo $languageText[mapSize]; ?>: Vælg størrelsen på kortet, så det passer til din skærm.</td></tr>
</table>

<h3>Fanebladene til venstre</h3>

<table cellspacing='8'>
<tr><td><span style='text-decoration:underline;background-color:buttonface'><? echo $languageText[layer]; ?></span></td><td>Her kan du se de forskellige kortlag, som kan tændes og slukkes. Lagene er kategoriseret efter type af information. Ved at klikke på de forskellige kategorier kan de "foldes" ud og ind. Hvis du ønsker at se et lag i kortvinduet sættes et flueben ud for lag-navnet. BEMÆRK, at ikke alle lag vises når der er zoomet langt ud. De bliver først synlige når du zoomer ind! Hold musemarkøren over <img src='images/thmIdOn13x13.gif'> for yderligere oplysning om kortlaget.</td></tr>

<tr><td><span style='text-decoration:underline;background-color:buttonface'><? echo $languageText[legend]; ?></span></td><td>Her kan du se en signaturforklaring til kortlagene.</td></tr>

<tr><td><span style='text-decoration:underline;background-color:buttonface'><? echo $languageText[query]; ?></span></td><td>Her kan du vælge hvilke lag der skal forespørges i. Se også forklaringen til "Forespørgsel" ovenfor.</td></tr>

<tr><td><span style='text-decoration:underline;background-color:buttonface'><? echo $languageText[search]; ?></span></td><td>Her kan du finde en postadresse, matrikelnummer, lokalplan eller kommuneplanramme. Se yderligere forklaring i vinduet.</td></tr>
</table>
Return current item: AppForMap