Location: PHPKode > projects > Alloy PHP Framework > alloyphp-alloy-9ff591d/alloy/tests/Test/Kernel.php
<?php 
/**
 * Alloy Kernel generic tests
 */
class Test_Kernel extends \PHPUnit_Framework_TestCase
{
  // Test AppKernel instance
  public function setUp()
  {
    $kernel = \Kernel();
    $this->kernel = $kernel;
  }
  
  // Test AppKernel instance
  public function testInstance()
  {
    $this->assertTrue($this->kernel instanceof \Alloy\Kernel);
  }
  
  public function testConfig()
  {
    $cfg = array(
      'debug' => true,
      'foo' => array('bar' => 'baz')
      );
    $this->kernel->config($cfg);
    
    $this->assertTrue($this->kernel->config('debug'));
    $this->assertEquals('baz', $this->kernel->config('foo.bar'));
  }
  
  public function testConfigUpdate()
  {
    // Set initial config
    $cfg = array(
      'debug' => true,
      'foo' => array('bar' => 'baz')
      );
    $this->kernel->config($cfg);
    
    // Update with new config parts
    $cfg = array(
      'debug' => false,
      'foo' => array('bar' => 'baz too')
      );
    $this->kernel->config($cfg);
    
    $this->assertFalse($this->kernel->config('debug'));
    $this->assertEquals('baz too', $this->kernel->config('foo.bar'));
  }
  
  public function testTeachFunction()
  {
    $this->kernel->addMethod('bark', 'barkSample');
    $result = $this->kernel->bark('Arf!');
    $this->assertEquals('Arf!', $result);
  }
  
  public function testTeachClassMethod()
  {
    $callSample = new callSample();
    $this->kernel->addMethod('bark2', array($callSample, 'bark'));
    $result = $this->kernel->bark2('Arf2!');
    $this->assertEquals('Arf2!', $result);
  }
}


// Test callback function
function barkSample($word)
{
  return ($word) ? $word : 'Woof!';
}

// Test callback class
class callSample
{
  public function bark($word)
  {
    return ($word) ? $word : 'Woof!';
  }
}

Return current item: Alloy PHP Framework