Location: PHPKode > projects > AJAX Chat - Open Source Web Chat > ajax_chat-0.8.3/chat/lib/lang/sv.php
<?php
/*
 * @package AJAX_Chat
 * @author Sebastian Tschan
 * @author Eric [June 7,2008]
 * @copyright (c) Sebastian Tschan
 * @license GNU Affero General Public License
 * @link https://blueimp.net/ajax/
 */

$lang = array();
$lang['title']				= 'AJAX Chat';
$lang['userName']			= 'Användarnamn';
$lang['password']			= 'Lösenord';
$lang['login']				= 'Logga In';
$lang['logout']				= 'Logga Ut';
$lang['channel']			= 'Kanal';
$lang['style']				= 'Stil';
$lang['language']			= 'Språk';
$lang['inputLineBreak']			= 'Håll ner SHIFT+ENTER för att göra ett radbryt';
$lang['messageSubmit']			= 'Skicka';
$lang['registeredUsers']		= 'Registerade Användare';
$lang['onlineUsers']			= 'Användare OnLine';
$lang['toggleAutoScroll']		= 'Autoscroll av/på';
$lang['toggleAudio']			= 'Ljud av/på';
$lang['toggleHelp']			= 'Visa/göm hjälp';
$lang['toggleSettings']			= 'Visa/göm inställningar';
$lang['toggleOnlineList']		= 'Visa/göm OnLine-listan';
$lang['bbCodeLabelBold']		= 'b';
$lang['bbCodeLabelItalic']		= 'i';
$lang['bbCodeLabelUnderline']		= 'u';
$lang['bbCodeLabelQuote']		= 'Citera';
$lang['bbCodeLabelCode']		= 'Kod';
$lang['bbCodeLabelURL']			= 'URL';
$lang['bbCodeLabelImg']			= 'Image';
$lang['bbCodeLabelColor']		= 'Textfärg';
$lang['bbCodeTitleBold']		= 'Fet text: [b]text[/b]';
$lang['bbCodeTitleItalic']		= 'Kursiv text: [i]text[/i]';
$lang['bbCodeTitleUnderline']		= 'Understruken text: [u]text[/u]';
$lang['bbCodeTitleQuote']		= 'Citera text: [quote]text[/quote] or [quote=author]text[/quote]';
$lang['bbCodeTitleCode']		= 'Visa kod: [code]code[/code]';
$lang['bbCodeTitleURL']			= 'Lägg till URL: [url]http://www.example.org/[/url] or [url=http://www.example.org/]text[/url]';
$lang['bbCodeTitleImg']			= 'Infoga bild: [img]http://example.org/image.jpg[/img]';
$lang['bbCodeTitleColor']		= 'Textfärg: [color=red]text[/color]';
$lang['help']				= 'Hjälp';
$lang['helpItemDescJoin']		= 'Anslut till kanal:';
$lang['helpItemCodeJoin']		= '/join Kanalens namn';
$lang['helpItemDescJoinCreate']		= 'Skapa privat rum (Endast registrerade användare):';
$lang['helpItemCodeJoinCreate']		= '/join';
$lang['helpItemDescInvite']		= 'Bjud in någon (eg till ett privat rum):';
$lang['helpItemCodeInvite']		= '/invite Användare';
$lang['helpItemDescUninvite']		= 'Upphäv inbjudan:';
$lang['helpItemCodeUninvite']		= '/uninvite Användare';
$lang['helpItemDescLogout']		= 'Logga ut från Chatten:';
$lang['helpItemCodeLogout']		= '/quit';
$lang['helpItemDescPrivateMessage']	= 'Privat meddelande:';
$lang['helpItemCodePrivateMessage']	= '/msg Användare Text';
$lang['helpItemDescQueryOpen']		= 'Öppna privat kanal:';
$lang['helpItemCodeQueryOpen']		= '/query Användare';
$lang['helpItemDescQueryClose']		= 'Stäng privat kanal:';
$lang['helpItemCodeQueryClose']		= '/query';
$lang['helpItemDescAction']		= 'Beskriv händelse:';
$lang['helpItemCodeAction']		= '/action Text';
$lang['helpItemDescDescribe']		= 'Beskriv händelse i privat meddelande:';
$lang['helpItemCodeDescribe']		= '/describe Användare Text';
$lang['helpItemDescIgnore']		= 'Ignorera/acceptera meddelande från användare:';
$lang['helpItemCodeIgnore']		= '/ignore Användare';
$lang['helpItemDescIgnoreList']		= 'Lista ignorerade användare:';
$lang['helpItemCodeIgnoreList']		= '/ignore';
$lang['helpItemDescWhereis']		= 'Visa användare &amp; kanal:';
$lang['helpItemCodeWhereis']		= '/whereis Användarnamn';
$lang['helpItemDescKick']		= 'Sparka användare (Endast moderatorer):';
$lang['helpItemCodeKick']		= '/kick Användare [Minuter bannad]';
$lang['helpItemDescUnban']		= 'Upphäv banning av användare (Endast moderatorer):';
$lang['helpItemCodeUnban']		= '/unban Användare';
$lang['helpItemDescBans']		= 'Lista bannade användare (Endast moderatorer):';
$lang['helpItemCodeBans']		= '/bans';
$lang['helpItemDescWhois']		= 'Visa användares IP (Endast moderatorer):';
$lang['helpItemCodeWhois']		= '/whois Användare';
$lang['helpItemDescWho']		= 'Lista användare online:';
$lang['helpItemCodeWho']		= '/who [Kanalnamn]';
$lang['helpItemDescList']		= 'Lista tillgängliga kanaler:';
$lang['helpItemCodeList']		= '/list';
$lang['helpItemDescRoll']		= 'Rulla tärning:';
$lang['helpItemCodeRoll']		= '/roll [siffra]d[sidor]';
$lang['helpItemDescNick']		= 'Ändra användarnamn:';
$lang['helpItemCodeNick']		= '/nick Användarnamn';
$lang['settings']			= 'Inställningar';
$lang['settingsBBCode']			= 'Aktivera BBCode:';
$lang['settingsBBCodeImages']		= 'Aktivera BBCode bilder:';
$lang['settingsBBCodeColors']		= 'Enable BBCode textfärg:';
$lang['settingsHyperLinks']		= 'Aktivera länkar:';
$lang['settingsLineBreaks']		= 'Aktivera radbryt:';
$lang['settingsEmoticons']		= 'Aktivera smiley\'s:';
$lang['settingsAutoFocus']		= 'Sätt fokus automatiskt på skrivraden:';
$lang['settingsMaxMessages']		= 'Maximalt antal meddelanden i Chatlistan:';
$lang['settingsWordWrap']		= 'Aktivera "wrapping" av långa ord:';
$lang['settingsMaxWordLength']		= 'Maxlängd på ord innan det blir avdelat:';
$lang['settingsDateFormat']		= 'Visningsformat av datum och tid:';
$lang['settingsPersistFontColor']	= 'Behåll textfärg:';
$lang['settingsAudioVolume']		= 'Volym:';
$lang['settingsSoundReceive']		= 'Ljud för inkommande meddelanden:';
$lang['settingsSoundSend']		= 'Ljud för utgående meddelanden:';
$lang['settingsSoundEnter']		= 'Ljud för Logga in/Kanal meddelanden:';
$lang['settingsSoundLeave']		= 'Ljud för Logga ut/lämna Kanal meddelanden:';
$lang['settingsSoundChatBot']		= 'Ljud för Chatbot meddelanden:';
$lang['settingsSoundError']		= 'Ljud för felmeddelanden:';
$lang['settingsBlink']			= 'Blinka fönstrets titel vid nya meddelanden:';
$lang['settingsBlinkInterval']		= 'Blinkintervall i millisekunder:';
$lang['settingsBlinkIntervalNumber']	= 'Antal blinkintervaller:';
$lang['playSelectedSound']		= 'Spela valt ljud';
$lang['requiresJavaScript']		= 'JavaScript krävs för denna Chat.';
$lang['errorInvalidUser']		= 'Ogiltigt användarnamn.';
$lang['errorUserInUse']			= 'Användarnamnet är redan i bruk.';
$lang['errorBanned']			= 'Användaren eller IP-numret är bannat.';
$lang['errorMaxUsersLoggedIn']		= 'Chatten är full. Max antal användare är inloggade.';
$lang['errorChatClosed']		= 'Chatten är stängd för tillfället.';
$lang['logsTitle']			= 'AJAX Chat - Loggfiler';
$lang['logsDate']			= 'Datum';
$lang['logsTime']			= 'Tid';
$lang['logsSearch']			= 'Sök';
$lang['logsPrivateChannels']		= 'Privata Kanaler';
$lang['logsPrivateMessages']		= 'Privata Meddelanden';
?>
Return current item: AJAX Chat - Open Source Web Chat