Location: PHPKode > projects > AJAX Chat - Open Source Web Chat > ajax_chat-0.8.3/chat/lib/lang/ca.php
<?php
/*
 * @package AJAX_Chat
 * @author Sebastian Tschan
 * @author Manu Quintans
 * @copyright (c) Sebastian Tschan
 * @license GNU Affero General Public License
 * @link https://blueimp.net/ajax/
 */

$lang = array();
$lang['title'] = 'AJAX Chat';
$lang['userName'] = 'Usuari';
$lang['password'] = 'Contrasenya';
$lang['login'] = 'Accedir';
$lang['logout'] = 'Tancar sessió';
$lang['channel'] = 'Canal';
$lang['style'] = 'Estil';
$lang['language'] = 'Idioma';
$lang['inputLineBreak'] = 'Prem SHIFT+ENTER per introduir un salt de línia';
$lang['messageSubmit'] = 'Enviar';
$lang['registeredUsers'] = 'Usuaris registrats';
$lang['onlineUsers'] = 'Usuaris Conectats';
$lang['toggleAutoScroll'] = 'Desplaçament automàtic activat/desactivat';
$lang['toggleAudio'] = 'So activat/desactivat';
$lang['toggleHelp'] = 'mostra/amaga ajuda';
$lang['toggleSettings'] = 'mostra/amaga propietats';
$lang['toggleOnlineList'] = 'mostra/amaga usuaris conectats';
$lang['bbCodeLabelBold'] = 'b';
$lang['bbCodeLabelItalic'] = 'i';
$lang['bbCodeLabelUnderline'] = 'u';
$lang['bbCodeLabelQuote'] = 'Citar';
$lang['bbCodeLabelCode'] = 'Codi';
$lang['bbCodeLabelURL'] = 'Enllaç';
$lang['bbCodeLabelImg'] = 'Imatge';
$lang['bbCodeLabelColor'] = 'Color de la Font';
$lang['bbCodeTitleBold'] = 'text en negreta: [b]text[/b]';
$lang['bbCodeTitleItalic'] = 'text en cursiva: [i]text[/i]';
$lang['bbCodeTitleUnderline'] = 'text subratllat: [u]text[/u]';
$lang['bbCodeTitleQuote'] = 'text citat: [quote]text[/quote] o [quote=author]text[/quote]';
$lang['bbCodeTitleCode'] = 'Mostrar codi: [code]code[/code]';
$lang['bbCodeTitleURL'] = 'Insertar enllaç: [url]http://example.org[/url] o [url=http://example.org]text[/url]';
$lang['bbCodeTitleImg'] = 'Insertar imatge: [img]http://example.org/image.jpg[/img]';
$lang['bbCodeTitleColor'] = 'Color de la font: [color=red]text[/color]';
$lang['help'] = 'Ajuda';
$lang['helpItemDescJoin'] = 'Entrar en canal:';
$lang['helpItemCodeJoin'] = '/join nom del canal';
$lang['helpItemDescJoinCreate'] = 'Crear una sala privada (només usuaris registrats):';
$lang['helpItemCodeJoinCreate'] = '/join';
$lang['helpItemDescInvite'] = 'Convidar algú (p.ex. a una sala privada):';
$lang['helpItemCodeInvite'] = '/invite nom de l\'usuari';
$lang['helpItemDescUninvite'] = 'Cancel·lar invitació:';
$lang['helpItemCodeUninvite'] = '/uninvite nom d l\'usuari';
$lang['helpItemDescLogout'] = 'Tancar sessió:';
$lang['helpItemCodeLogout'] = '/quit';
$lang['helpItemDescPrivateMessage'] = 'Missatge privat:';
$lang['helpItemCodePrivateMessage'] = '/msg Usuari Text';
$lang['helpItemDescQueryOpen'] = 'Obrir un canal privat:';
$lang['helpItemCodeQueryOpen'] = '/query Usuari';
$lang['helpItemDescQueryClose'] = 'Tancar canal privat:';
$lang['helpItemCodeQueryClose'] = '/query';
$lang['helpItemDescAction'] = 'Descriu acció:';
$lang['helpItemCodeAction'] = '/action acció';
$lang['helpItemDescDescribe'] = 'Descriu acció en un missatge privat:';
$lang['helpItemCodeDescribe'] = '/describe NomUsuari acció';
$lang['helpItemDescIgnore'] = 'Ignorar/Acceptar missatges d\'usuaris:';
$lang['helpItemCodeIgnore'] = '/ignore nom de l\'usuari ';
$lang['helpItemDescIgnoreList'] = 'Llista d\'usuaris ignorats:';
$lang['helpItemCodeIgnoreList'] = '/ignore';
$lang['helpItemDescWhereis'] = 'Mostra canal de l\'usuari:';
$lang['helpItemCodeWhereis'] = '/whereis nom de l\'usuari';
$lang['helpItemDescKick'] = 'Patear usuari (només moderadors):';
$lang['helpItemCodeKick'] = '/kick Usuari [Minuts banejat]';
$lang['helpItemDescUnban'] = 'treure banejat usuari (només moderadors):';
$lang['helpItemCodeUnban'] = '/unban nom de l\'usuari';
$lang['helpItemDescBans'] = 'Llista d\'usuaris banejats (només moderadors):';
$lang['helpItemCodeBans'] = '/bans';
$lang['helpItemDescWhois'] = 'Mostrar les IPs d\'usuaris (només moderadors):';
$lang['helpItemCodeWhois'] = '/whois nom de l\'usuari';
$lang['helpItemDescWho'] = 'Mostrar usuaris conectats:';
$lang['helpItemCodeWho'] = '/who [nom del canal]';
$lang['helpItemDescList'] = 'Llista de canals disponibles:';
$lang['helpItemCodeList'] = '/list';
$lang['helpItemDescRoll'] = 'Tirar els daus:';
$lang['helpItemCodeRoll'] = '/roll [nombre]d[cares]';
$lang['helpItemDescNick'] = 'canviar nom d\'usuari:';
$lang['helpItemCodeNick'] = '/nick nom d\'usuari';
$lang['settings'] = 'Configuració';
$lang['settingsBBCode'] = 'Habilitar BBCode:';
$lang['settingsBBCodeImages'] = 'Habilitar imatge BBCode:';
$lang['settingsBBCodeColors'] = 'habilitar color de font BBCode:';
$lang['settingsHyperLinks'] = 'habilitar hipervincles:';
$lang['settingsLineBreaks'] = 'Habilitar salts de línia:';
$lang['settingsEmoticons'] = 'Habilitar emoticons:';
$lang['settingsAutoFocus'] = 'Configurar automàticament el focus en el camp d\'entrada:';
$lang['settingsMaxMessages'] = 'Màxim nombre de missatges en les llistes de Xat:';
$lang['settingsWordWrap'] = 'Habilitar partir paraules llargues';
$lang['settingsMaxWordLength'] = 'Màxima llargada d\'una paraula abns de ser tallada:';
$lang['settingsDateFormat'] = 'Format de dia i hora:';
$lang['settingsPersistFontColor'] = 'Color de font persistent:';
$lang['settingsAudioVolume'] = 'So volum:';
$lang['settingsSoundReceive'] = 'So per missatdes d\'entrada:';
$lang['settingsSoundSend'] = 'So per missatges de sortida:';
$lang['settingsSoundEnter'] = 'So per connectar i missatges d\'entrada del canal:';
$lang['settingsSoundLeave'] = 'So per desconnectar i missatges de sortida del canal:';
$lang['settingsSoundChatBot'] = 'So pels missatges del xat:';
$lang['settingsSoundError'] = 'So per missatges d\'error:';
$lang['settingsBlink'] = 'Notificació de finestra per als nous missatges:';
$lang['settingsBlinkInterval'] = 'Interval de notificacions intermitents (milisegons):';
$lang['settingsBlinkIntervalNumber'] = 'Nombre de notificacions intermitents:';
$lang['playSelectedSound'] = 'Reproduir el so seleccionat';
$lang['requiresJavaScript'] = 'Necesites tenir instal·lat Javascript al teu navegador';
$lang['errorInvalidUser'] = 'Usuari no vàlid';
$lang['errorUserInUse'] = 'Aquest nom d\'usuari està sent utilitzat en aquests moments';
$lang['errorBanned'] = 'L\'usuari o IP està bannejat'; 
$lang['errorMaxUsersLoggedIn'] = 'El xat ha arribat al màxim nombre d\'usuaris.';
$lang['errorChatClosed'] = 'El xat està tancat en aquests moments.';
$lang['logsTitle'] = 'AJAX Xat - Registre';
$lang['logsDate'] = 'Data';
$lang['logsTime'] = 'Hora';
$lang['logsSearch'] = 'Buscar';
$lang['logsPrivateChannels'] = 'Canals privats';
$lang['logsPrivateMessages'] = 'Missatges privats';

?>
Return current item: AJAX Chat - Open Source Web Chat