Location: PHPKode > projects > AJAX Chat - Open Source Web Chat > ajax_chat-0.8.3/chat/lib/lang/bg.php
<?php
/*
 * @package AJAX_Chat
 * @author Sebastian Tschan
 * @author Borislav Manolov
 * @copyright (c) Sebastian Tschan
 * @license GNU Affero General Public License
 * @link https://blueimp.net/ajax/
 */

$lang = array();
$lang['title'] = 'AJAX Chat';
$lang['userName'] = 'Потребителско име';
$lang['password'] = 'Парола';
$lang['login'] = 'Влизане';
$lang['logout'] = 'Излизане';
$lang['channel'] = 'Канал';
$lang['style'] = 'Облик';
$lang['language'] = 'Език';
$lang['inputLineBreak'] = 'Натиснете SHIFT+ENTER, за да вмъкнете нов ред';
$lang['messageSubmit'] = 'Пращане';
$lang['registeredUsers'] = 'Регистрирани потребители';
$lang['onlineUsers'] = 'Потребители на линия';
$lang['toggleAutoScroll'] = 'Автопрелистване вкл/изкл';
$lang['toggleAudio'] = 'Звук вкл/изкл';
$lang['toggleHelp'] = 'Показване/скриване на помощта';
$lang['toggleSettings'] = 'Показване/скриване на настройките';
$lang['toggleOnlineList'] = 'Показване/скриване на списъка с потребителите';
$lang['bbCodeLabelBold'] = 'b';
$lang['bbCodeLabelItalic'] = 'i';
$lang['bbCodeLabelUnderline'] = 'u';
$lang['bbCodeLabelQuote'] = 'Цитат';
$lang['bbCodeLabelCode'] = 'Код';
$lang['bbCodeLabelURL'] = 'URL';
$lang['bbCodeLabelImg'] = 'Image';
$lang['bbCodeLabelColor'] = 'Цвят на шрифта';
$lang['bbCodeTitleBold'] = 'Получер текст: [b]текст[/b]';
$lang['bbCodeTitleItalic'] = 'Курсивен текст: [i]текст[/i]';
$lang['bbCodeTitleUnderline'] = 'Подчертан текст: [u]текст[/u]';
$lang['bbCodeTitleQuote'] = 'Цитиран текст: [quote]текст[/quote] или [quote=Автор]текст[/quote]';
$lang['bbCodeTitleCode'] = 'Показване на код: [code]код[/code]';
$lang['bbCodeTitleURL'] = 'URL: [url]http://example.org[/url] или [url=http://example.org]текст[/url]';
$lang['bbCodeTitleImg'] = 'Insert image: [img]http://example.org/image.jpg[/img]';
$lang['bbCodeTitleColor'] = 'Цвят на шрифта: [color=red]текст[/color]';
$lang['help'] = 'Помощ';
$lang['helpItemDescJoin'] = 'Присъединяване към канал:';
$lang['helpItemCodeJoin'] = '/join име_на_канал';
$lang['helpItemDescJoinCreate'] = 'Създаване на лична стая (само за регистрирани потребители):';
$lang['helpItemCodeJoinCreate'] = '/join';
$lang['helpItemDescInvite'] = 'Покана на потребител (напр. в лична стая):';
$lang['helpItemCodeInvite'] = '/invite Потребителско_име';
$lang['helpItemDescUninvite'] = 'Отказване на покана:';
$lang['helpItemCodeUninvite'] = '/uninvite Потребителско_име';
$lang['helpItemDescLogout'] = 'Излизане от чата:';
$lang['helpItemCodeLogout'] = '/quit';
$lang['helpItemDescPrivateMessage'] = 'Лично съобщение:';
$lang['helpItemCodePrivateMessage'] = '/msg Потребителско_име Текст';
$lang['helpItemDescQueryOpen'] = 'Отваряне на личен канал:';
$lang['helpItemCodeQueryOpen'] = '/query Потребителско_име';
$lang['helpItemDescQueryClose'] = 'Затваряне на личен канал:';
$lang['helpItemCodeQueryClose'] = '/query';
$lang['helpItemDescAction'] = 'Описание на действие:';
$lang['helpItemCodeAction'] = '/action Текст';
$lang['helpItemDescDescribe'] = 'Описание на действието в лично съобщение:';
$lang['helpItemCodeDescribe'] = '/describe Потребителско_име Текст';
$lang['helpItemDescIgnore'] = 'Пренебрегване/приемане на съобщения от потребител:';
$lang['helpItemCodeIgnore'] = '/ignore Потребителско_име';
$lang['helpItemDescIgnoreList'] = 'Преглед на пренебрегнатите потребители:';
$lang['helpItemCodeIgnoreList'] = '/ignore';
$lang['helpItemDescWhereis'] = 'Показване на потребителския канал:';
$lang['helpItemCodeWhereis'] = '/whereis Потребителско_име';
$lang['helpItemDescKick'] = 'Изритване на потребител (само за модератори):';
$lang['helpItemCodeKick'] = '/kick Потребителско_име [брой минути]';
$lang['helpItemDescUnban'] = 'Изгонване на потребител (само за модератори):';
$lang['helpItemCodeUnban'] = '/unban Потребителско_име';
$lang['helpItemDescBans'] = 'Преглед на изгонените потребители (само за модератори):';
$lang['helpItemCodeBans'] = '/bans';
$lang['helpItemDescWhois'] = 'Преглед на айпи адреса на потребител (само за модератори):';
$lang['helpItemCodeWhois'] = '/whois Потребителско_име';
$lang['helpItemDescWho'] = 'Преглед на потребителите на линия:';
$lang['helpItemCodeWho'] = '/who [Име_на_канал]';
$lang['helpItemDescList'] = 'Преглед на наличните канали:';
$lang['helpItemCodeList'] = '/list';
$lang['helpItemDescRoll'] = 'Хвърляне на зар:';
$lang['helpItemCodeRoll'] = '/roll [пъти]d[страни]';
$lang['helpItemDescNick'] = 'Смяна на потребителско име:';
$lang['helpItemCodeNick'] = '/nick Потребителско_име';
$lang['settings'] = 'Настройки';
$lang['settingsBBCode'] = 'Позволяване на BBCode:';
$lang['settingsBBCodeImages'] = 'Enable image BBCode:';
$lang['settingsBBCodeColors'] = 'Enable font color BBCode:';
$lang['settingsHyperLinks'] = 'Позволяване на хипервръзки:';
$lang['settingsLineBreaks'] = 'Позволяване на край на ред:';
$lang['settingsEmoticons'] = 'Позволяване на емоциконки:';
$lang['settingsAutoFocus'] = 'Автоматично фокусиране на полето за въвеждане:';
$lang['settingsMaxMessages'] = 'Максимален брой съобщения в прозореца на чата:';
$lang['settingsWordWrap'] = 'Пренасяне на дълги думи:';
$lang['settingsMaxWordLength'] = 'Максимална дължина на дума преди да бъде пренесена:';
$lang['settingsDateFormat'] = 'Формат на датата и часа:';
$lang['settingsPersistFontColor'] = 'Устойчив цвят на шрифта:';
$lang['settingsAudioVolume'] = 'Височина на звука:';
$lang['settingsSoundReceive'] = 'Звук за входящи съобщения:';
$lang['settingsSoundSend'] = 'Звук за изходящи съобщения:';
$lang['settingsSoundEnter'] = 'Звук за съобщенията за влизане в чата или в канала:';
$lang['settingsSoundLeave'] = 'Звук за съобщенията за излизане от чата или от канала:';
$lang['settingsSoundChatBot'] = 'Звук за съобщенията на чатбота:';
$lang['settingsSoundError'] = 'Звук за съобщенията за грешки:';
$lang['settingsBlink'] = 'Примигване на прозоречното заглавие при нови съобщения:';
$lang['settingsBlinkInterval'] = 'Интервал на примигване в милисекунди:';
$lang['settingsBlinkIntervalNumber'] = 'Брой пъти на примигване:';
$lang['playSelectedSound'] = 'Прослушване на избрания звук';
$lang['requiresJavaScript'] = 'За чата се изисква поддръжката на Джаваскрипт.';
$lang['errorInvalidUser'] = 'Грешно потребителско име.';
$lang['errorUserInUse'] = 'Потребителското име се използва.';
$lang['errorBanned'] = 'Потребителят или айпи адресът е изгонен.';
$lang['errorMaxUsersLoggedIn'] = 'Чатът достигна максималния брой на влезли потребители.';
$lang['errorChatClosed'] = 'В момента чатът е затворен.';
$lang['logsTitle'] = 'AJAX Chat — Логове';
$lang['logsDate'] = 'Дата';
$lang['logsTime'] = 'Време';
$lang['logsSearch'] = 'Търсене';
$lang['logsPrivateChannels'] = 'Лични канали';
$lang['logsPrivateMessages'] = 'Лични съобщения';
?>
Return current item: AJAX Chat - Open Source Web Chat