Location: PHPKode > projects > ActualAnalyzer > lang/norwegian.php
<?php

define("_10PGSBACK","10 sider tilbake");
define("_10PGSFORWARD","10 sider fremover");
define("_ACTION","Action");
define("_ADDSTAT","Ytterligere statistikk");
define("_ADDVALTOF","Tilføy verdi i filter");
define("_ADMINAREA","Admin område");
define("_ADMINSET","Admin innstillinger");
define("_ALL","Alle");
define("_ALLGRS","Alle grupper");
define("_ALLPGS","Alle sider");
define("_ALLREFPGS","Alle refererende sider");
define("_ALLTIME","Alle timer");
define("_AUTHDESC","Merk denne om du vil benytte autorisert adgang. Man må da bruke passord for tilgang.");
define("_AUTOMODE","Automatisk");
define("_AVAILFORGR","Denne rapporten er tilgjengelig bare for grupper.");
define("_AVAILFORTANDY","Denne rapporten er tilgjengelig bare for total og årlig tidsintervaler.");
define("_AVERAGE","Gjennomsnitt");
define("_BACK","Tilbake");
define("_BACKTOTOP","Til toppen");
define("_BAR","Bar chart");
define("_BROWSER","Nettleser");
define("_BROWSERS","Nettlesere");
define("_BUTTONS","Knapper");
define("_BUTTONSET","Innstillnger for knapper");
define("_CHARSET","ISO-8859-1");
define("_CHECKDB","Sjekk databasen");
define("_CHECKUPDATE","Sjekk oppdatering");
define("_CLEARFILTER","Rensk filter");
define("_CLEARLOG","Rensk logg");
define("_COLORDEPTH","Farge dybde");
define("_CONDIT","Forhold");
define("_CONFIRM","Bekreft");
define("_CONFIRMATION","Bekreftelse");
define("_CONNECTPG","Koble til side");
define("_CONNECTTODB","Koble til MySQL server");
define("_COPYTOCLIP","Kopier");
define("_COOKIE","Cookie");
define("_COUNTRIES","Land");
define("_COUNTRY","Land");
define("_CPANEL","Kontrollpanel");
define("_CREATEGR","Lag gruppe");
define("_DAILY","Daglig");
define("_DATEFDESC","Datoformat. Lar deg se dato i formatet du setter.");
define("_DAY_S","dag(er)");
define("_DBCRTABLE","Lag tabell");
define("_DBDELREC","Slett protokoller i tabell");
define("_DBDELTAB","Slett tabell");
define("_DBDESC","Navn på din MYSQL database (F.eks:");
define("_DBHOSTDESC","Hostname og port til MySQL database (F.eks:");
define("_DBINSREC","Sett inn protokoller i tabell");
define("_DBLOCKTABLE","Lås tabell");
define("_DBOPTIONS","Database alternativer");
define("_DBPASSDESC","Passord til MySQL database (F.eks:");
define("_DBSELCR","Velg/lag database");
define("_DBSELREC","Velg protokoller fra tabell");
define("_DBTESTRES","Database testresultat");
define("_DBUPDREC","Oppdater protokoller i tabell");
define("_DBUSERDESC","Brukernavn til MySQL database (F.eks:");
define("_DCOLORDESC","Velg farge for tallene på knappene (F.eks: <i>\"FFFFFF\"</i>).");
define("_DEFPGDESC","sjekk om det er denne siden som vises som standard i mappen.");
define("_DELETE","Slett");
define("_DELFILE","Slett fil");
define("_DELGRCONF","Vil du slette gruppen");
define("_DELPGCONF","Vil du dekontakte siden");
define("_DEPTH","Dybde");
define("_DEPTHOFVIEW","Dybde for visning");
define("_DESCRIPTION","Beskrivelse");
define("_DETAILED","Detaljert");
define("_DFLAG1","Totalt besøkende");
define("_DFLAG2","Totalt domener");
define("_DFLAG3","Totalt treff");
define("_DFLAG4","Totalt og daglige besøkende");
define("_DFLAG5","Totalt og daglige besøkende domener");
define("_DFLAG6","Totalt og daglige treff");
define("_DFLAG7","Totalt og daglige besøkende og besøkende online");
define("_DFLAG8","Totalt og daglige domener og besøkende online");
define("_DFLAG9","Totalt og daglige treff og online besøkende");
define("_DFLAGDESC","Velg statistikk som vises på knappen.");
define("_DIRECT","Direkte/Favoritter");
define("_DISABLED","Deaktivert");
define("_DISCONNECT","Koble fra");
define("_DLTIMEDESC","sjekk tiden. Lar deg stille inn tiden for din sone.");
define("_EDIT","Endre");
define("_EDITGR","Endre gruppe");
define("_EDITPG","Endre side");
define("_ENABLED","Aktivert");
define("_ENDOFLIST","Slutten av listen");
define("_ENTRYGRPG","Kom til grupper/sider");
define("_EQUAL","Like");
define("_ERRSINF","Informasjon om feil");
define("_ERRSLOG","Errors logg");
define("_EXITGRPG","Utgangsgrupper/sider");
define("_EXTREFPGS","Eksterne refererende sider");
define("_FAIL","Fail");
define("_FAQ","F.A.Q.");
define("_FILE","Fil");
define("_FILTERING","Filtrering");
define("_FILTERPAN","Filter panel");
define("_FIRSTDATE","Dato for første besøk");
define("_FIRSTTIME","Tid for første besøk");
define("_EMAILDESC","Skal inneholde e-postadressen som rapporten skal sende til (F.eks: <i>\"hide@address.com\"</i>).");
define("_FOR","For");
define("_FORALLGRS","for alle gruppene");
define("_FORGR","for gruppe");
define("_FORPG","for side");
define("_FORVIS","for besøkende");
define("_FORWAY","for måten");
define("_FRAMEADDR","Ramme addresse");
define("_FROMGR","Fra gruppe");
define("_FROMPG","Fra side");
define("_FSTESTRES","Filsystemets testresultat");
define("_FUNCTION","Funksjon");
define("_GENHTML","Generell HTML-kode");
define("_GRAPH","Graph");
define("_GRAPHIC","Grafisk");
define("_GRAPHICFORA","Grafisk for gjennomsnitt");
define("_GRNAMEDESC","Skal inneholde navn på gruppen (F.eks: <i>\"Information Pages\"</i>).");
define("_GROUP","Gruppe");
define("_GROUPS","Grupper");
define("_GRPGDESC","Skal inneholde gruppe eller side dit statistikken sendes.");
define("_GRSET","Innstillinger på gruppe");
define("_HITS","Hits");
define("_HOST","Domene");
define("_HOSTS","Domener");
define("_HOUR_S","time(r)");
define("_IMGDESC","Velg hvilken ActualAnalyzer knapp du vil skal vise på din webside. Komplett sett av knapper er å finne <a href=buttons.php target=_blank style='color:#000000'>her</a>.");
define("_IN","In");
define("_INCREASE","Økning");
define("_INDHTML","Individual HTML-code");
define("_INFABOUTGR","Informasjon om grupper");
define("_INFABOUTPGS","Informasjon om sider");
define("_INFORMATION","Informasjon");
define("_INTERVAL_S","intervall(er)");
define("_INTREFPGS","Interne refererende sider");
define("_ISSUE","Utgivelse");
define("_ITEM_S","Innhold");
define("_JAVA","Java");
define("_JAVASCRIPT","JavaScript");
define("_LANGDESC","Skal inneholde språk. Lar deg se statistikken på valgt språk.");
define("_LANGSET","Innstillinger språk");
define("_LANGUAGE","Språk");
define("_LANGUAGES","Språk");
define("_LASTDATE","Dato for siste besøk");
define("_LASTMONTH","Siste måned");
define("_LASTTIME","Tid for siste besøk");
define("_LASTVER","Siste versjon");
define("_LASTWEEK","Siste uke");
define("_LESS","Mindre");
define("_LESSTHAN","Mindre enn");
define("_LEVEL","Nivå");
define("_LOG","Besøkslogg");
define("_LOGIN","Logg inn");
define("_MANUALMODE","Manuelt");
define("_MAXIMUM","Maksimum");
define("_MIN","min.");
define("_MINIMUM","Minimum");
define("_MODEDESC","Inneholder sidens kommunikasjonsmåte. Lar deg bestemme måten nye sider legges til på. Automastisk eller manuelt.");
define("_MONTH","Måned");
define("_MONTH_S","måned(er)");
define("_MONTHLY","Månedlig");
define("_MORE","Mere");
define("_MORETHAN","Mere enn");
define("_MPWAYS","Mest populære måter");
define("_NEXT","Neste");
define("_NEXTPG","Neste side");
define("_NONE","Ingen");
define("_NORECORDS","Ingen data tilgjengelig");
define("_NOVISITORS","Ingen besøkende online");
define("_NOTEQUAL","Ikke like");
define("_OK","Ok");
define("_ONLINEBYPG","Online besøkende pr. side");
define("_ONLINEDET","Online besøkende (Detaljert)");
define("_OPENFILE","Åpne fil");
define("_OS","OS");
define("_OSS","OS");
define("_OUT","Ut");
define("_OUTOF","Ut av");
define("_PAGE","Side");
define("_PAGE_S","side(r)");
define("_PAGEINGRS","Side i grupper");
define("_PAGES","Sider");
define("_PARAM","Parameter");
define("_PASSWORD","Passord");
define("_PGINFRAMES","Side i rammer");
define("_PGNAMEDESC","Skal inneholde navn på siden (F.eks: <i>\"Hjemmesiden min\"</i>).");
define("_PGSET","Side innstillinger");
define("_PGSETFORAUTO","Bruke standard sideinnstillinger for automatisk modus");
define("_PGSINGR","Sider i gruppe");
define("_PGURLDESC","Skal inneholde full URL til siden (F.eks:");
define("_PIE","Kretsdiagram");
define("_PREVPG","Forrige side");
define("_PRODOFGRPG","Produktivitet av gruppe/sider");
define("_PROVIDER","ISP");
define("_PROVIDERS","ISP'er");
define("_PROXY","Proxy server");
define("_PROXYS","Proxy servere");
define("_REFPG","Refererende sider");
define("_REFRESH","Oppdater");
define("_REFROMFILE","Les fra fil");
define("_REFSERV","Refererende server");
define("_REFSERVS","Refererende servere");
define("_RELOADS","Reloads");
define("_REPORT","Rapport");
define("_REPORTS","Rapporter");
define("_REPORTSET","Rapporter innstillinger");
define("_RESET","Tilbakestill");
define("_RESETCONF","Sikker på at du vil tilbakestille?");
define("_RETBACK","Returer tilbake");
define("_SCROPTS","Script alternativer");
define("_SEC","sek.");
define("_SECTION","Seksjon");
define("_SECURITYSET","Sikkerhets-innstillinger");
define("_SELECT","Velg");
define("_SENGINE","Søkemotor");
define("_SENGINES","Søkemotorer");
define("_SERVDESC","Velg type tjeneste. Velg \"Ingen\" om du vil deaktivere denne tjenesten.");
define("_SERVICES","Tjenester");
define("_SERVSET","Tjeneste-innstillinger");
define("_SETTINGS","Innstillinger");
define("_SETUP","Oppsett");
define("_SHOW","Vis");
define("_SHOWING","Viser");
define("_SINGLE","Enkle besøk");
define("_SKIP","Hopp over");
define("_SORTBY","Sorter etter");
define("_SORTBYHS","Sorter etter host");
define("_SORTBYHT","Sorter etter treff");
define("_SORTBYI","Sorter etter økninger");
define("_SORTBYIN","Sorter etter innkommende");
define("_SORTBYN","Sorter alfabetisk");
define("_SORTBYOUT","Sorter etter utgående");
define("_SORTBYP","Sorter etter prosent");
define("_SORTBYR","Sorter etter reloads");
define("_SORTBYT","Sort by time");
define("_SORTBYV","Sorter etter besøkende");
define("_SPHRASE","Søkefrase");
define("_SPHRASES","Søkefraser");
define("_SRESOLUTION","Skjermoppløsning");
define("_SRESOLUTIONS","Skjermoppløsninger");
define("_STARTOFLIST","Start på listen");
define("_STATISTICS","Statistikk");
define("_STATONEMAIL","Statistikk til e-mail");
define("_STEP","Trinn");
define("_STYLEDESC","skal inneholde type grensesnitt. Lar deg se statistikken i denne stilen.");
define("_SUBMIT","Fortsett");
define("_SUMMARY","Sum");
define("_SUPPORT","Hjelp");
define("_SWORD","Søkeord");
define("_SWORDS","Søkeord");
define("_TCRFILE","Lag fil");
define("_TIMEDESC","Skal inneholde tidsformat. Lar deg se statistikken i ditt valgte tidsformat.");
define("_TIMEINT","Tids-intervall");
define("_TIMEOFVIS","Tid for besøk");
define("_TIMEONGRPG","Tid på gruppe/side");
define("_TIMESET","Tidsinnstillinger");
define("_TINTDESC","Skal inneholde en tids-intervall når statistikken skal sendes.");
define("_TODAY","I dag");
define("_TOGR","Til gruppe");
define("_TOPG","Til side");
define("_TOPTIONS","Tids-alternativer");
define("_TOTAL","Total");
define("_TRANSFROM","Overganger fra gruppe/side");
define("_TRANSTO","Overganger til gruppe/side");
define("_TZONE","Tids-sone");
define("_TZONEDESC","skal inneholde din tids sone. Lart deg se rapporter i din tids sone.");
define("_TZONES","Tids soner");
define("_UNAME","Brukernavn");
define("_UNAMEDESC","Skal inneholde brukernavn. Lar deg gå inn i ditt Admin-område.");
define("_UNDEFINED","Udefinert");
define("_UNINSTALL","Avinnstaller");
define("_UPASSWDESC","Skal inneholde ett valgt passord. Lar deg logge inn på ditt admin-område.");
define("_UPDATE","Update");
define("_URLDESC1","Skal inneholde full URL til \"");
define("_URLDESC2","\" mapper of crowns med \"/\" (F.eks:");
define("_VALUE","Value");
define("_VERSION","Versjon");
define("_VIEWAREA","Vis område");
define("_VIEWSET","Vis innstillinger");
define("_VISGRPG","Besøk ved grupper/sider");
define("_VISINT","Besøk ved tidsintervall");
define("_VISIT_S","Besøk");
define("_VISITOR","Besøkende");
define("_VISITOR_S","besøkende");
define("_VISITORID","Besøks ID");
define("_VISITORS","Besøkende");
define("_WAY","Måte");
define("_WEEK","Uke");
define("_WEEKLY","Ukentlig");
define("_WRTOFILE","Skriv til fil");
define("_YEAR","År");
define("_YEAR_S","år");
define("_YESTERDAY","I går");
define("_ZEROVALS","Det finnes ingen rapport enda..");

define("_ALERT","En eller flere fiel oppstod");
define("_EMPTYGNAME","Navn på gruppe mangler. Gå tilbake å rett dette.");
define("_EMPTYNAME","Navn på side mangler. Gå tilbake å rett dette.");
define("_EMPTYURL","URL til siden mangler. Gå tilbake å rett dette.");
define("_FOREXAMLPLE","For eksempel:");
define("_GEOGRAPHY","Geography");
define("_HTMLACT","Passer HTMl koden under på siden din mellom <i>\"&lt;body&gt;\"</i> og <i>\"&lt;/body&gt;\"</i>.");
define("_PGINFO","Side info");
define("_REFERRALS","Refererende sider");
define("_REMEMBER","Husk min logg inn info.");
define("_TRAFFIC","Trafikk");
define("_VISITINGS","Besøk");
define("_VINFO","Info om besøkende");
define("_RUNAVAIL","Denne rapport er ikke tilgjengelig i denne versjon av ActualAnalyzer. Mer informasjon om hver enkelt versjon kan du finne <a href=http://www.actualscripts.com/products/analyzer/compare.html target=_blank>her</a>.");

define("_VISINT_D","Denne rapporten viser aktiviteten til den besøkende over en angitt periode.");
define("_VISGRPG_D","Denne rapporten viser den besøkendes aktivet i angitt grupp eller side.");
define("_REFSERVS_D","Denne rapporten viser hvilket domene den besøkende kom fra.");
define("_ALLREFPGS_D","Denne rapporten viser alle URLs fra hvilken besøkende kom til angitte gruppe eller side.");
define("_INTREFPGS_D","Denne rapporten viser hvilken interne URL' (sider fra din egen side) kom fra til angitte gruppe elelr side.");
define("_EXTREFPGS_D","Denne rapporten viser eksterne URL'(Sider fra andre domener) som den besøkende kom fra til din side.");
define("_ONLINEBYPG_D","Denne rapporten viser nåværende aktivet av de besøkende på din side.");
define("_ONLINEDET_D","Denne rapporten viser en detaljert rapport om de de som er online på din side nå.");
define("_COUNTRIES_D","Denne rapporten vise hvilken land dine besøkende kommer fra.");
define("_LANGUAGES_D","Denne rapporten viser hvilken språk dine besøkende bruker.");
define("_BROWSERS_D","Denne rapporten viser hvilken nettleser dine besøkende bruker.");
define("_OSS_D","Denne rapporten viser hvilken OS dine besøkende bruker. ( OS = Operativsystem )");
define("_SRESOLUTIONS_D","Denne rapporten viser antall punkt, vertikalt og horisontalt, den besøkendes monitor kan vise.");
define("_COLORDEPTH_D","Denne rapporten viser dybden av farge i biter som den besøkendes datamaskine er i stand til å vise.");
define("_JAVASCRIPT_D","Denne rapporten viser hvilken versjon av Javascript den besøkendes nettleser bruker.");
define("_JAVA_D","Denne rapporten viser om den besøkende har en versjon av Java Virtual Machine aktivert i sin nettleser..");
define("_COOKIE_D","Denne rapporten viser om den besøkende har aktivert eller deaktivert cookies.");
define("_ENTRYGRPG_D","Denne rapporten viser hvilken grupper/sider den besøkende har vært på.");
define("_EXITGRPG_D","Denne rapporten viser hvilken gruppe/side den besøkende var på da han folot siden.");
define("_SINGLE_D","Denne rapporten viser gruppe eller side som den enkelte besøkende har surfet på.");
define("_MPWAYS_D","Denne rapporten viser den mest populære siden som de besøkende kommer inn på.");
define("_PRODOFGRPG_D","Denne rapporten viser de besøkendes trafikk gjennom valgte gruppe eller sider.");
define("_TRANSTO_D","Denne rapporten viser hvordan de besøkende trafikk fra valgte gruppe/side til gruppe/side.");
define("_TRANSFROM_D","Denne rapporten viser trafikk fra en gruppe/side til en annen gruppe/side på din webside.");
define("_TIMEONGRPG_D","Denne rapporten viser tiden de besøkende brukte på valgte gruppe/side.");
define("_DEPTHOFVIEW_D","Denne rapporten viser hvor mange unike sider den besøkende var innom på din webside.");
define("_RETBACK_D","Denne rapporten viser tiden mellom hvert besøk den besøkende hadde.");
define("_SENGINES_D","Denne rapporten viser fra hviken søkemotor den besøkende kom med søkeord.");
define("_SWORDS_D","Denne rapporten viser hvilken søkeord den besøkende brukte for å finne denne siden.");
define("_SPHRASES_D","Denne rapporten viser hvilken fraser den besøkende brukte i søkemotoren for å komme til denne siden.");
define("_PGINFRAMES_D","Denne rapporten viser hvilken sider som viser din webside i en ramme.");
define("_TZONES_D","Denne rapporten viser hvilken tidssone den besøkende er i.");
define("_PROVIDERS_D","Denne rapporten viser hvilken internett leverandør ( ISP )den besøkende bruker.");
define("_PROXYS_D","TDenne rapporten viser hvilken IP til proxy den besøkende brukte.");
define("_LOG_D","Denne rapporten viser en detaljert beskrivelse av de besøkende over en angitt periode.");

define("_EXP_CSV","Export to CSV");
define("_EXP_WORD","Export to Word");
define("_EXP_EXCEL","Export to Excel");

define("_DYNHTML","Dynamic HTML-code");
define("_DYNHTMLACT","Place HTML-code of ActualAnalyzer from text area below to web page between <i>\"&lt;body&gt;\"</i> and <i>\"&lt;/body&gt;\"</i> and insert real value instead of <i>\"&lt;name&gt;\"</i> variables (for example: <i>page1</i> ).");
define("_SPIDERS_D","This report shows visits of search engines spiders' or other automatic scripts over selected time.");
define("_SPIDER","Robot");
define("_SPIDERS","Robots");

define("_HMODDESC","Check it for the host lookup. Will allow to determine hosts' names for IP addresses.");
define("_REFMODDESC","Check it for full addresses of referring pages. Will allow to store addresses with parameters for referring pages.");

define("_LOGFORMAT","Log's format");
define("_BRIEF","Brief");
define("_PARTIAL","Partial");

define("_DBSET","Database settings");
define("_SSIZE","Small");
define("_MSIZE","Medium");
define("_LSIZE","Large");
define("_XLSIZE","Extra large");
define("_DBSIZEDESC","Should contain necessary size of database. Will allow you to customize the size of MySQL database on your server.");

define("_DBTDESC","Should contain type of the MySQL interface.");
define("_FILTERS","Filters");
define("_CAMPAIGN","Campaign");
define("_CAMPAIGNS","Campaigns");
define("_ADDCAMPAIGN","Add Campaign");
define("_INFABOUTCAMP","Information about campaigns");
define("_INDCODE","The tracking code");
define("_EMPTYCNAME","Name of the Campaign is empty. Please return back and enter correct name of the Campaign.");
define("_CAMPSET","Campaign settings");
define("_CAMPDESC","Should contain name of the Campaign (for example: <i>\"Newsletter\"</i>).");
define("_DELCAMPCONF","Do you really want to delete the Campaign");
define("_FILTDESC","The list of IP addresses whose visits should be blocked for tracking. Type each IP address from new line. Use \"-\" for range of IP addresses (example: 64.12.4.0-64.12.4.255).");
define("_IPFILT","IP filtering");
define("_FRAMDESC","Should contain size of the frame in reports. The recommended value is 10-50 items per frame.");
define("_PREFDESC","Should contain prefix of campaigns identifiers. This prefix will be used with ampaigns identifiers as additional address parameter for campaigns tracking.");
define("_CAMPAIGNS_D","This report shows the Campaigns that refer visitors for your web site.");
define("_FORCAMP","for the campaign");
define("_CODEACT","Add the tracking code below as additional parameter to the addresses of pages that will be used in the Campaign.");
define("_CODEACT1","if you have a newsletter with the links to some pages of your web site:");
define("_CODEACT2","and have received the tracking code:");
define("_CODEACT3","the new addresses of links will be:");

define("_LOCALE","nor,no,Norwegian");

define("_DOMAINS","Domains");
define("_DOMLIST","Domains list");
define("_DOMSDESC","The list of domains (subdomains) that are permitted for tracking. Type each new domain name from new line (example: my.domain.com).");

define("_BTNSDESC","Check it to set current view of the ActualAnalyzer button for all existing pages.");

define("_HOMEPOS","Remember current state as initial");

?>
Return current item: ActualAnalyzer