Location: PHPKode > projects > AccSoft > accsoft/analyza.txt
Uctovaci system pro internet providery
======================================


Zadání diplomové práce
Téma: Obecný úètovací systém pro poskytovatele internetového pøipojení 
Diplomant: Bc. Miroslav Tomica 
Vedoucí: Ing. Soòa Tichá 
Typ zadání: pro studenta v 5. roèníku 
Obor: 3918-00 Inženýrská informatika 


Zásady pro vypracování:

1. Proveïte analýzu dat sledovaných poskytovateli internetového pøipojení a navrhnìte databázi umožòující sledování a vyhodnocování tìchto dat 
2. Prozkoumejte podmínky a požadavky registrace a administrace opensource projektu na serveru Sourceforge.net. 
3. Navrhnìte obecnou modulární strukturu úètovacího systému pro internetové poskytovatele umožòující návaznost na prvky síové technologie. 
4. Na základì navržené struktury implementujte úètovací systém pro internetové poskytovatele. Systém vytvoøte na bázi jazyka PHP a SQL, podmínkou je nezávislost na typu SQL serveru. 

--------------------------------------------------------------------------------


1.1 User
Se zakazniky muze manipulovat jen administrator a zaznamy o zmenach se ukladaji do tabulky log (dale jen logujou).

1.2 Configure
Opet zakladni operace s tabulkou a zmeny se opet logujou.
Tabulka ac_conf slouzi k ulozeni adresy SQL serveru, provider muze mit nekolik vnitrnich siti a pro kazdou si bude chtit 
vest uctovani, protoze kdybyl vyuzit pro vsechny site jeden server mohlo by k jeho zahlceni.
A pro kazdou takovou sit muze but zvolen jiny prepocet account (kolik bodu je jedna koruna)
Nebo muze jedny data evidovat vramci zalohy 2x.

1.3 Log
Slouzi k administraci tabulky log. Tato tabulka slouzi k uzkladani zmen, tak aby bylo mozne podivat se do historie v pripade problemu.

1.4 Modules
Zde je mozne mimo jine pridat novy modul. Po zadani nazvu napr. email se vytvori nasledujici moduly : mod_email_conf, mod_email_data, mod_email_tarif, mod_email_server
Veskere zmeny se opet logujou.

1.5 Configure modules
Konfigurace konkretniho modulu. 
Zmeny se logujou.

1.6 Make opration
Zde se definujou ukoly ktere se maji provest napr. za tyden pridat zakaznika.
Cas provedeni si hlida daemon spusteny na pozadi a pote obstara vykonani daneho ukolu.
Ukol muz provest nad libovolnou tabulkou krome acc_conf.

1.7 Receive data, calculate tariffs and show statistics
Receive - zajistuje ulozeni dat do databaze
Show - zobrazeni statistik
Calculate - zajisti prirazeni patricneho tarifu k datum

1.8 Specification tariff
Specifikace jednotlivych tarifu a jejich atktivace coz je jejich prirazeni k jednotlivym modulum.

1.9 Set servers
Podle nastaveni konkretnich modulu nastavit na serveru napr. firewalovaci providla.

1.10 Data
Slouzi k cisteni tabulek urcenych ke statistickym vypoctum.

1.11 Authentification
Zajistuje autentifkaci uzivatelu.
Return current item: AccSoft