Location: PHPKode > projects > Acc Statistics - True statistics - website statistics program > acc-statistics-true-statistics-website-statistics-program/tpl/admin/admin_system_list_repeat.html
 <TR> 
  <TD class={{class_body}} onmouseover="javascript:changeColor('tdsystem','classlistingover','{{id}}')" onmouseout="javascript:changeColor('tdsystem','{{class_body}}','{{id}}');" id="tdsystema{{id}}">{{name}}</TD>
  <TD class={{class_body}} onmouseover="javascript:changeColor('tdsystem','classlistingover','{{id}}')" onmouseout="javascript:changeColor('tdsystem','{{class_body}}','{{id}}');" id="tdsystemb{{id}}">{{info}}</TD>
  <TD class={{class_body}} align="right" width="5%" onmouseover="javascript:changeColor('tdsystem','classlistingover','{{id}}')" onmouseout="javascript:changeColor('tdsystem','{{class_body}}','{{id}}');" id="tdsystemc{{id}}">{{percent}}%</TD>
</TR>
Return current item: Acc Statistics - True statistics - website statistics program